1.000.000.000 kr til kriminelle på rømmen. Politikerne visste, men gjorde ingenting.

I flere år har politikerne visst at kriminelle på rømmen fra norsk politi får trygd fra Nav rett på konto. De får, ifølge nøkterne anslag, tilsammen 277 millioner kroner – hvert år. Rundt èn milliard kroner de siste fire årene.

Jeg gjentar: Staten har sendt èn milliard kroner rett på konto til etterlyste kriminelle de siste fire årene.

De samme fire årene har lov og orden-partiene Høyre og Fremskrittspartiet sittet med regjeringsmakt.

Hvordan er det mulig?

Spørsmålet er desto mer relevant ettersom dette har vært en kjent sak i flere år. At etterlyste kriminelle har fått Nav-penger rett inn på konto – hver måned. Som om ingenting hadde skjedd. Som om de var normale, lovlydige samfunnsborgere.

Skjønt, saken er jo ikke at de er kriminelle. Også kriminelle har krav på støtte som alle andre. Men disse er en annen kategori: De på flukt fra loven. De har gjemt seg for staten i et forsøk på å unndra seg straff. Og staten finansierer altså deres liv på rømmen fra loven.

Det er så man må klype seg i armen: Drømmer jeg?

Politikerne kan ikke påberope seg uvitenhet. Dette var kjent for offentligheten allerede i 2012. Document omtalte det 7. november 2012: Statens høyre hånd vet ikke hva den venstre gjør.

Statens høyre hånd vet altså ikke hva den venstre gjør. Den ene kan lete etter en forbryter, den andre kan finansiere vedkommende og holde oppholdsstedet hemmelig.

Og vi var ikke alene.

Det var altså kjent før forrige stortingsvalg. Og dermed kan vi inkludere Arbeiderpartiet og SV i det gode selskap: De som visste, men ikke løftet en finger for å rette opp denne hylende galskapen.

Ingen er uten skyld: Alle partiene kunne tatt opp dette i Stortinget. Krevd at regjeringen gjorde noe. Men nei.

Torsdag gjorde flere av dem seg høye og mørke på TV2:

Abid Raja (V): «Det er jo helt sinnsvakt!», Hadia Tajik (Ap): «Det er  veldig mye penger det er snakk om – det er òg snakk om tilliten til velferdsstaten.» og Anders Werp (H): «Det er store tall, og det er store beløp, og det bekrefter at dette må vi se nærmere på, dette må vi gjøre noe med.»


Justisminister Per-Willy Amundsen. (Foto: Olav Heggø, Fotovisjon)

Både Nav og justisdepartementet innrømmer nå at de har vært klar over situsajonen, men de sier at norsk lov «faktisk er slik». Hva?

Det er oppsiktsvekkende at justisdepartementet og Nav har visst om dette i flere år uten å gjøre noe med det. Og hva med regjeringen?

Justisminister Per-Willy Amundsen sier til TV2 at, joda, han har visst om dette, men ikke tatt seg bryet med å sjekke omfanget av problemet.

Per-Willy, følg med nå, her er omfanget:

1.000.000.000 kroner.

Ett tusen millioner kroner rett ned i lommene til kriminelle rømlinger i dinregjerings periode.

Hvordan er det mulig?

Da TV2 onsdag meldte at rømte kriminelle mottar Nav-penger – selv de som har rømt til utlandet – vakte det sterke reaksjoner.

(Også i TV2, som reagerte på at vi brukte skjermdumper/stills fra deres nyhetsinnslag. De har, på tvilsomt grunnlag, truet oss til å fjerne dem. Men det er en annen skål…)

Click here to read the complete article