200 utsendte utlendinger sto bak 1.800 straffesaker

Politiet i Hordaland sendte ut 40 prosent flere utlendinger uten lovlig opphold i 2014 enn året før. – Vi prioriterer de kriminelle, forklarer politimesteren.

Hordaland politidistrikt la i dag frem krimstatistikken for 2014.

Stengingen av Nygårdsparken og bråket rundt Monika-saken fikk mye fokus i året som gikk, og politimester Geir Gudmundsen startet pressekonferansen med en oppsummering av sistnevnte.

– Det er den saken som har vært mest utfordrende i 2014. Jeg er glad saken er gjenopptatt og blir grundig etterforsket på nytt, sier politimesteren.

Kraftig nedgang i lommetyverier, ran og utpressing

Totalt sett var det i politidistriktet en nedgang i forbrytelser på 2,6 prosent i 2014 sammenlignet med året før. Oppklaringsprosenten økte fra 33 til 37,6.

Unge deler bilder ukritisk på sosiale medier, og blir utsatt for utpressing. Politiet vet at dette skjer, men mange av sakene blir ikke anmeldt.

GEIR GUDMUNDSEN, POLITIMESTER I HORDALAND

Tallene viser til dels kraftig nedgang, mellom 8,8 og 23 prosent, i vinningskriminalitet, boliginnbrudd, lommetyverier, ran og utpressing.

– Vi har jobbet opp mot gjengangere og mobile vinningskriminelle i flere år. Arbeidet med de åpne russcenene etter stengingen av Nygårdsparken, og den økte uttransporteringen av utlendinger uten lovlig opphold, der mange er multikriminelle, kan også ha hatt innvirkning på vinningskriminaliteten, sier Gudmundsen.

Click here to read the complete article