80.000 asylsøkere kan få avslag i Sverige

Opptil 80.000 av dem som har søkt asyl i Sverige det siste året, kan komme til å få avslag, sier innenriksminister Anders Ygeman.

Sverige tok imot 163.000 asylsøkere i 2015, men svenske myndigheter regner med at et stort antall av disse vil få avslag på søknaden.

Innenriksminister Anders Ygeman sier til SVT at det kan dreie seg om så mange som 80.000.

Regjeringen har nå gitt Migrationsverket og politiet beskjed om å forberede uttransportering av asylsøkere som får avslag.

Mens det tidligere har vært vanlig å sette asylsøkere med avslag på vanlige rutefly, kan det nå bli aktuelt for myndighetene å chartre fly til dette bruk.

– Jeg tror at vi får se mer av charterfly, særlig i EU-regi, sier Ygeman.

Click here to read the complete article