«AMS-målerne for retten – Trinn 1» er i gang, og vi vinner!

Innsamlingsaksjonen «Vi tar AMS-målerne for retten!» åpnet i går. Den skal skaffe midlene til en trinnvis aksjon vi alt har startet: For nå er vi trøtte av å forklare og dokumentere, be om fritak og forsøke å overtale byråkrater. Nå tar vi rettssalen i bruk – trinn for trinn. Med hjelp fra DEG!

Trinn 1 gjelder stengningsakene. De er akutte, og de er en viktig innfallsport for helse- og miljøtemaet. Vi tar en pilotsak for retten i august – med DIN hjelp: Eidsiva Nett truer med å kutte strømmen til en gård med 60 kyr. Gjennomslag for at helse- og miljøargumentene er «ikke åpenbart grunnløse» bringer oss et STORT skritt videre.

Denne uka vant vi de første rundene – mot Eidsiva Nett og mot Trønder Energi. Nettselskaper som truer med stengning av strømmen, bør nå slutte å presse sine kunder til pilotsaken mot Eidsiva Nett har vært for retten. Ellers bryter de loven. Det kan du nå fortelle dem.

Vi har engasjert fremragende jurister – på krita, foreløpig. For vi stoler på at DU og andre som overkjøres av nettselskap, NVE og Strålevernet, vil støtte oss. Vi har brukt mange årsverk på grundig utrednings- og dokumentasjonsarbeid. Vi kjenner forskningen og vi har rett i sak. Vi har erfaring med rettssystemet og vi vet at liten tue kan velte stort lass.

De neste trinnene, Trinn 2, 3 og 4, kan du lese om på innsamlingsaksjonens nettside. Hvordan du finner oss der, er lett å huske: fnd.uz/smartmålereforretten

Nedenfor finner du detaljene, og hva som har skjedd i kulissene i det siste.

Hvem er vi og hvordan jobber vi?

Vi er en tremanns prosjektgruppe med et stort, løst nettverk av hjelpere med spesialistkompetanser. Bak oss har vi blant annet fire organisasjoner: FELO (Foreningen for el-overfølsomme), Folkets strålevernSTOPP smartmålerne! og Norges Miljøvern Forbund. Disse organisasjonene støtter oss, og informerer videre til sine medlemmer og på nettet.

Prosjektgruppa består av Einar Flydal, Per Halle og Torleif Dønnestad. Vi samarbeider tett med advokatene, og hjelper dem med å finne fram til relevant materiale og relevante tilfeller. Vi former strategi og taktikk fortløpende, og vi informerer så raskt vi makter til våre støtteorganisasjoner og på nettet. Vi ønsker å være åpne om hva vi gjør og om saksgrunnlaget vi bygger på, for vi vet at det tåler dagens lys. Hvordan vi skal organisere arbeidet, tilpasser vi etter behov.

Vi er få og skal være få, men med et stort nettverk. Vi jobber gratis, men forsøker å få dekket det meste av våre kontorutgifter, som er rundt 10 000 per år. Har du spesialistkompetanse og vil ta i et tak, hører vi gjerne fra deg.

Vil du hjelpe med å organisere støtte til vårt arbeid, så hører organisasjonene bak oss gjerne fra deg. Eller du kan arrangere kjedebrev og dele ut løpesedler på egenhånd utfra våre tekster, skrive korte innlegg i lokalavisa, arrangere foredrag eller støttekonsert.

Onsøy Regnskap AS forvalter innsamlede midler. Foreningen for EMF-reform, er en nyopprettet frivillig organisasjon som drives av Einar Flydal og Else Nordhagen. Dens formål går fram av navnet: å bedre strålevernet gjennom opplysningsvirksomhet og andre relevante aktiviteter. Denne organisasjonen er tatt i bruk for for å sikre at prosjektgruppa kan arbeide uavhengig av støtteorganisasjonenes beslutningsprosesser. Den har p.t. ingen andre aktiviteter, utgifter eller inntekter.

Mens prosjektgruppa arbeider gjennom jussen, tar andre ganske andre virkemidler i bruk: For eksempel har det i det siste vært demonstranter som har møtt opp i Eidsivas kontorer og delt ut flyveblad. Andre holder møter med foredrag om smartmålere og helse. Stortingsrepresentanter tar saken opp i spørretimen. Prosjektgruppa organiserer ikke noen slike aktiviteter, men er positiv til alt som er lovlig og tjener prosjektet.

Click here to read complete article.