Är jag en katt? Södertörnsstudenter svarar [english sub]

Är du en man om du säger att du är det? Är du en 7-åring om du känner dig så? Två meter lång? En katt? Hur långt går gränsen för vem eller vad du är? Eller finns det en gräns?

Hanna Lindholm besöker Södertörns Högskola för att få studenters syn på identitet.

//

Are you a man if you say you are? Are you a 7-year-old if you feel that? 6’6 feet tall? A cat? How far are the limits of who or what you are? Or is there a limit?

Hanna Lindholm visiting Södertörn University in order to get the students views on identity.