Asylvakter skal passe skolebarna

Kommunen setter ut egne vakter ved det nye asylmottaket på Lysaker.

I løpet av kort tid vil ansatte i Bærum kommunes avdeling for vei og trafikk stå vakter ved undergangen, rett ved det nye asylmottaket.

– Det var et ønske fra foreldrene som var til stede på et informasjonsmøte om asylmottaket om å ha en voksenperson ved undergangen når barna går til skolen. Da sa kommunen at vi skal sørge for vakthold, dette følger vi opp nå, sier fungerende skolesjef Susanne Kaaløy.

Hun forklarer løsningen med vei og trafikk-ansatte som vakter slik:

– Det passer best slik, det er en avdeling som er mye rundt omkring, og da kan noen fra den avdelingen starte dagen med å være til stede ved undergangen.

Skape trygghet

– Har de ansatte i vei og trafikk opplæring i denne type vakthold, og forutsetninger for å utføre det?

– Jeg vil vel egentlig ikke kalle det vakthold, det er mer at en voksenperson er til stede for å skape trygghet for barna og foreldre, svarer Kaaløy.

– Er ikke dette en oppgave som kunne vært utført av foreldre når de føler utrygghet?

– Dette kom opp på møtet i desember og kommunen sa at de skulle utføre dette.

LES OGSÅ: Her forvandles kontorbygget til asylmottak

– Skaper ikke frykt

– Kan ikke et slikt vakthold eller tilstedeværelse skape mer frykt?

– Utgangspunktet er en bekymring fra foreldre, nå får vi vurdere hvordan dette tiltaket virker. Hensikten er at vi møter bekymringen som ble uttrykt på informasjonsmøtet, sier Kaaløy.

Vaktene vil stå ved undergangen ved E18 i gule vester.

– Vi tenker tiltakene med vakt en halv time om morgenen ved undergangen og det vaktholdet Norsk Folkehjelp har ved mottaket vil være godt, sier FAU-leder ved Lysaker skole, Pia Almvang om vaktløsningen.

Click here to read the complete article