Barcelona avtalen – Hemmelig avtale om overtakelse av Europa inngått av EU og araberstatene i 1995

Har du noengang lurt på hvorfor EU har åpnet sine yttergrenser på vidt gap slik at horder av muslimske «flyktninger» fritt kan strømme inn over våre landegrenser? Svaret få du i denne artikkelen

BAKGRUNN FOR BARCELONA AVTALEN

I 1967 angrep Egypt, Jordan og Syria Israel i det som blir kalt seksdagerskrigen. Israel viste seg som en sterk millitærmakt og påførte disse 3 muslimske landene store tap. Blant annet fikk Israel tilbake sine gamle landområder Vest-Bredden, Øst-Jerusalem og templet som ble bygget av kong David og sønnen Salomon. Samt Gaza-stripen, Sinai-halvøya og Golanhøydene.

I 1973 forsøkte muslimene på nytt å drive jødene på sjøen. Den 6. oktober 1973 på Yom Kippur dagen – en viktig helligdag for jødene – angrep muslimene på nytt. Også denne gang ble nederlaget katastrofalt for muslimene.

Muslimene skjønte at det ville være umulig å slå Israel på slagmarken, men de hadde en joker i ermet; oljen!

Ydmyket samlet de oljeproduserende arabiske landene seg i Kuwait den 16-17 oktober 1973 der de ble enige om å bruk oljen som pressmiddel. Oljeprisen ble firedoblet og det ble innført leveringsstopp mot de Israel vennlige landene Nederland, Danmark og USA. I tillegg ble det laget en oversikt over land inndelt som «vennlige», «nøytrale» eller «fiendtlige» overfor de muslimske landene.

På dette møtet ble det også utarbeidet en liste over krav som måtte oppfylles før oljekranene igjen ble åpnet:

  • Åpne opp for innvandring fra den muslimske verden.
  • Legge til rette for utbredelsen av Islam i Europa.
  • Få igang aktiviteter for å fremme holdninger som gir et positivt bilde av arabisk kultur f.eks. fokus i skolen på Europas kulturelle skyld til Islam og fokus pådet positive ved islam.
  • Gi full støtte til de kravene som Den Arabiske Liga kom med i Israel-Palestina koflikten.
  • Frankrike som nylig hadde mistet sine kolonier og status som stormakt så en mulighet til igjen å kunne spille en rolle på den internasjonale arenaen. Frankrike argumenterte ovenfor de 9 andre EF-landene om å komme araberlandene i møte ved å innlede et tettere samarbeid og en union på sikt.

Argumentene for et slikt samarbeid var

  • Araberlandene kunne levere nok olje og gass til EF-landene i over hundre år frem i tid. Skulle de industrialiserte og høyt teknologiske utvikklede europeiske landene bestå som velferdssamfunn, så var en sikker og stabil energiforsyning helt nødvendig.
  • På begynelsen av 70-tallet, pekte de demografiske kurvene nedover, barnefødselene var altfor lave til å kunne opprettholde en sunn og bærekraftig befolkneng. Samtidig som det var full sysselsetting i industrien,manglet enkelte sektorer arbeidskraft. De muslimske landene hadde mengder av arbeidskraft.

Forhandlingene ble innledet i Paris den 31. juli 1974 der temaet var hvordan dialogen skulle organiseres og formaliseres. Resultatet av dette møte ble at de 9 EF landene forpliktet seg til å arbeide for å utvikle det politiske, økonomiske og kulturelle samarbeid mellom Europa og den muslimske verden.

Den videre prosessen ble overlagt til EF-byråkratiet uten store annonseringer eller informasjon til befolkningen i disse 9 EF landene.

Hva innbyggerne i Europa mente om denne avtalen var naturligvis uvesentlig – byråkratene visste naturligvis best!

I 1974 BLE GRUNNSTEN FOR TILINTETGJØRELSEN AV DEN EUROPEISKE SIVILISASJONEN LAGT.

Fra 1974 ble det holdt regelmessig møter på ministernivå mellom de muslimske landene og EU for å bli enige om hovedlinjene i arbeidet med å innlemme de Arabiske landene i EU unionen.

BARCELONA AVTALEN

I 1995 kom Barcelona avtalen (last ned avtalen her) som la grunnlaget for at landene rundt middelhavet skulle få delta i EU´s indre marked.

Det gis inntrykk av at unionsplanene kun gjelder landene rundt Middelhavet, dvs. EU og Maghreb-landene vest for Nilsen i Nord-Afrika, Tunisia, Libya, Marokko og Algerie. Men sannheten er at også Den-Arabiske-Liga, som representerer 22 muslimske land også deltok på konferansen som førte frem til Barcelona avtalen.

Undersøkelser som er gjort viser at nesten ingen har hørt om Middelhavssamarbeidet eller Barcelona avtalen. Og at planene om å lage en union mellom EU og de muslimske landene er ukjent for de aller fleste.

At så få har kjennskap til Barcelona avtalen, en avtale som får og har fått enorme konsekvenser for befolkningen i Europa, er ingen tilfeldighet. Barcelona avtalen skulle holdes i så stor grad som mulig hemmelig og innholdet «sminkes» i så stor grad at konsekvensene av avtalen ikke kunne eller ville bli forstått.

Helt sist i sluttrapporten etter Barcelonakonferansen går det frem at det er viktig for EU-landene å spille på lag med massemediene for å skape et positivt bilde av masseinnvandringene og islamifiseringen av EU og EØS landene.

NORSKE JOURNALISTER I MAINSTREAM MEDIA HAR TIL GANGS KLART OPPGAVEN Å VILLEDE DEN NORSKE BEFOLKNINGEN I SPØRSMÅLET OM MASSEINNVANDRING OG ISLAMIFISERING!

ISLAMIFISERINGSPROSESSEN

De store linjene for hvordan Europa skulle islamifiseres ble fastlagt på ministernivå i møter som startet i 1974, og videreført med Barcelona avtalen i 1995.

Deretter ble ansvaret for gjennomføringen overlatt til det enorme byråkratiet i Brussel, som igjen står i kontinuerlig dialog med Saudi-Arabia, Den-Arabiske-Liga og ISESCO (Islamic Educational Seientific an Cultural Organization).

Click here to read the complete article