BARN SKAL VÆRE TRYGGE I MENIGHETER

Seksuelle overgrep mot barn skjer også i menigheter og lukkede trossamfunn. Prest Birte Nordahl starter nå en prestestafett, hvor hun oppfordrer alle prester til å dele Redd Barnas nye film om seksuelle overgrep i en menighet. Henriette Steenstrup gir sin stemme til historien fra virkeligheten.

Flere hundre tusen har allerede sett og blitt beveget av filmene som Redd Barna har laget i forbindelse med #jegerher-kampanjen. Nå lanseres den syvende filmen hvor Henriette Steenstrup gir sin stemme til en kvinne (36) som ble utsatt for gjentatte seksuelle overgrep som barn. Overgriperne var faren hennes og hans venner fra menigheten.

Knyter seg i magen

– Som prest så knyter det seg i magen når jeg ser den. Både fordi fortellingen gjør sterkt inntrykk på meg, men også fordi jeg vet det finnes så mange flere historier. Men i tillegg blir jeg håpefull. Og mitt håp er at denne kvinnens mot til å fortelle vil kunne inspirere oss til å gjøre en innsats for å bedre barns beskyttelse i menighetene våre. Alle barn har krav på det sier Birte Nordahl, prest i Den norske kirke.

Seksuelle overgrep mot barn skjer oftere og nærmere enn vi tror. Det skjer i alle slags miljøer og på alle slags arenaer. Menigheter er ingen unntak. Men vi ser det ikke før vi tror det. Og det å se, det krever mot. Statistisk sett opplever ca. tre av ti personer seksuelle overgrep som barn. Det gjør overgrep helt vanlig, og ikke uvanlig som mange fremdeles tror.

Modige voksne og menigheter

– Spørsmålet vi bør stille oss, er altså ikke om det finnes barn i menigheten som opplever seksuelle overgrep, for det kan vi ta for gitt. I stedet bør vi spørre oss selv hva vi kan gjøre for å forebygge. Barna trenger modige voksne. Modige trosopplærere, kordirigenter, diakoner, aktivitører, barneledere, konfirmantledere, prester, musikere, kakebakere, frivillige og andre, sier Nordahl.

Modige menigheter bryter ned tabuene og tausheten rundt seksuelle overgrep mot barn, og arbeider aktivt for å skape trygge arenaer for dem.  Birte Nordahl har konkrete forslag til hva alle menigheter bør gjøre:

  • Alle med ansvar for barn i menigheten: Årlige faste lynkurs for ansatte og frivillige om seksuelle overgrep er en fin måte å få formidlet basiskunnskap på.Se spørsmål og svar om seksuelle overgrep her.
  • Ledere og menighetsråd: Lage menighetens egne tilpassede a) handlingsplan for forebygging, og b) beredskapsplan for god håndtering dersom overgrep avdekkes. Planene bør inneholde tydelige regler og gode rutiner.
  • Politiattest: Rutiner for at alle frivillige og ansatte i menigheten må fremvise gyldig politiattest ved arbeidets oppstart bidrar både til beskyttelse og gir et viktig og holdningsskapende signal.
  • Øve på vanskelige samtaler: Å snakke med både barn og ungdom om vanskelige temaer, kan gjøre det enklere for dem som opplever overgrep å fortelle det til en de stoler på.  Her kan vi lese om hvorfor barn ofte ikke forteller.
  • Prester:  Vi har et særskilt ansvar for holdning og handling. Og tabuer skal tales i hjel, så husk å inkludere tematikken i prekener!

Click here to read the complete article