Ber Europa ta opp lån på tusenvis av milliarder for å finansiere asylstrømmen

Den mektige finansmannen og lobbyisten George Soros presser nå på for at EU skal ta opp lån på flere tusen milliarder kroner for å finansiere den massive asylstrømmen til Europa. Soros hevder blant annet at dette vil undergrave rasistiske og innvandringsfiendtlige holdninger i Europa.

Soros skriver at det internasjonale samfunnet har undervurdert hvor mye flyktningkrisen faktisk koster. Europa må derfor bruke sin sterke økonomi på å ta opp gigantiske lån for å finansiere asylsøkere som kommer til Europa.

– Det ble gjort viktige framskritt under giverlandskonferansen for syriske flyktninger i London den 4. februar. Men mye mer gjenstår. Det internasjonale samfunnet undervurderer sterkt hvor mye det koster å hjelpe flyktningene, både innenfor og utenfor Europas grenser. For å håndtere flyktningkrisen, samtidig som man setter EUs stort sett ubrukte AAA lånekapasitet til bedre bruk, kreves det et paradigmeskifte, skriver Soros.

– George Soros finansierte raseopptøyene i USA

George Soros mener at å låne enorme beløp vil hjelpe økonomien og sørge for at rasistiske og innvandringsfiendtlige holdninger vil forsvinne, da det vil komme til nytte både for flyktningene og EU-landene.

I stedet for å skrape sammen nok midler år etter år, så er det på tide å starte med «surge funding». Å bruke en stor sum penger med engang er mye mer effektivt enn å bruke den samme summen over mange år. Å bruke pengene med engang vil tillate oss å adressere de farligste konsekvensene av krisen – inkludert innvandringsskeptiske holdninger i mottakerlandene og mismot og marginalisering blant flyktningene – mer effektivt. Å gjøre store investeringer vil hjelpe til med å tippe den økonomiske, politiske og sosiale dynamikken bort fra fremmedfrykt og misnøye, mot konstruktive resultater som gagner flyktningene og mottakerlandene likt, skriver Soros.

Click here to read the complete article