Ber nordmenn ta polio-vaksine på nytt

Medisinprofessor mener norske helsemyndigheter er for passive i forebyggingen av polio. Han frykter at smitte fra syriske flyktninger kan føre til et nytt utbrudd i Norge.

Det er over 60 år siden det siste store polioutbruddet i Norge. Mandag gikk det ut en påminnelse fra Folkehelseinstituttet (FHI) til norske kommuner om vaksinering mot viruset. Anbefalingene gjelder for flyktninger og asylsøkere i mottak samt ansatte som arbeider der.

– Vi vet at det har vært poliosmitte i Syria og noen av dem kan ha smitte med seg. Derfor gjør vi en del tiltak rundt flyktningene for å hindre at smitten skal spre seg, sier divisjonsdirektør Hanne Nøkleby i Folkehelseinstituttet.

For passivt, mener professor i medisin ved Rikshospitalet, Stig Frøland. Han er en av Norges fremste eksperter på infeksjonssykdommer og syns helsemyndighetene bør gå ut med et generelt vaksinasjonsråd til hele den norske befolkningen, ikke bare til flyktninger og helsepersonell.

– En ganske betydelig del av den voksne befolkningen i Norge er ikke tilstrekkelig beskyttet mot polio fordi det har gått over 10-15 år siden de tok vaksinen. I verste fall kommer polioviruset inn i den norske befolkningen, sprer seg og gir sykdom hos de som nå ikke er beskyttet ved vaksinasjon.

Click here to read the complete article