Biskopene skal diskutere koranlesing i kirken

Kirkelige handlinger i møte med mennesker med ikke-kristen tro er blant temaene når biskopene samles. Også asylsøkerdåp og «privat» prestetjeneste står på agendaen.

Kan det leses fra Koranen i en gravferd? Kan kristne be sammen med mennesker av annen tro i en gudstjeneste eller en kirkelig handling? spør Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug.

Ved Bispemøtets åpning, i Oslo domkirke mandag, presenterer han krevende utfordringer i «Religionsmøtet ved kirkelige handlinger».

LES MER: Ber prestene sjekke asylsøkeres tro

– Mange krevende utfordringer

På debattsidene i mandagens Vårt Land peker Nordhaug på en rekke krevende utfordringer i et mer mangfoldig, religionspluralistisk Norge. Den norske kirkes biskoper skal nå utarbeide retningslinjer om hvordan prester og menigheter kan takle slike utfordringer uten at det blir «blanding av ulik religionsutøvelse».

LES OGSÅ: Slik vil biskopene ha det

«Kirken må kunne se sine tradisjoner i et nytt perspektiv der den kristne tro stadig oftere ikke vil være et felles ståsted for alle i samme familie», fremholder biskop Nordhaug i innlegget.

Dåp av asylsøkere

På møtet skal tilsynsmennene i Den norske kirke blant annet vedta en veiledning til prester og menigheter om dåp av 
asylsøkere. Både prester og biskoper har i flere ­saker støttet asylsøkere som ikke blir trodd på at de har konvertert.

– Det er vi som har best kompetanse her, men vi opplever at anbefalinger som kirkeledere gir, veldig ofte tilsidesettes, uttalte daværende Sør-Hålogaland-biskop Tor B. Jørgensen til Vårt Land for to år siden.

Bispemøtets generalsekretær, Christofer­ Solbakken, avviste nylig overfor Dagen at den store asylstrømmen den siste ­tiden er årsaken til at veilederen nå kommer fra Bispemøtet.

LES MER: Koranlesing i kirken?

Må selv be om dåp

I utkastet til vei­lederen heter det blant annet:

• Det er asylsøkeren selv som skal be om å bli døpt.

• Forrettende prest avgjør om det er grunnlag for dåp.

• Det bør brukes tid på dåpsforberedelsene slik at dåpskandidaten kan modnes.

• Det er viktig å avklare asylsøkerens motivasjon for dåpen, som ikke automatisk vil gi opphold i landet.

Privat prestetjeneste

Bispemøtet skal også drøfte såkalt «privat prestetjeneste». Dette ble en mye omtalt sak da det for ett års tid siden ble kjent at presten Solfrid Bjørkelid Dyrøy i Mandal hadde startet privat praksis, med egne takster for samtaler, bryllup og begravelser.

Bispemøtet hadde en foreløpig drøfting av privatpraktiserende prestetjeneste på sitt møte i mai 2015, uten at de da kom fram til noen konklusjon. Men av sakspapirene fra Bispemøtet skinte det tydelig gjennom at de var skeptiske til privat business med kirkens seremonier og oppgaver.

Click here to read the complete article