Burkini: intolerante symbol fremmer ikke frihet

Hvordan få muslimske jenter til å delta på skolens svømmeundervisning? Jo, pakk dem inn. Hvilken strålende idé! Hvorfor har ingen i liberale, åpne, frie demokrati kommet på det før? Men denne forskrudde ideen har nå rektor Espen Hay lansert på en skole på Finnsnes i det gjestfrie nord – og det på en barneskole. Han får støtte fra en like forskrudd førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, som smeller til med at det “åpenbart er et veldig bra tiltak”. Nei, det er åpenbart et veldig dårlig tiltak.

Det er mange år siden burkini ble lansert. Burkini har fått sitt navn som en slags sammenblanding av bikini og burka. En slags muslimsk variant av bikinien med andre ord, et plagg som skal tilfredsstille islams krav om å dekke kvinnene til. Burkabikinien, som mer er å betrakte som en variant av badedrakt som ender opp som copy cat av dykkerdrakt, er altså et antiseksuelt plagg, som i motsetning til bikinien dekker hele kvinnen, bortsett fra ansikt, hender og føtter. Slik skal en forhindre at menn hopper på kvinnen, da menn som kjent ikke evner å styre sine seksuelle lyster.

I så måte er det jo ingenting som tilsier at ikke det samme skal gjelde for jentebarn. Småjenter på barneskolen skal, som sine eldre medsøstre, ha rett til at ikke småguttene får vekket sine ustyrelige seksuelle lyster. Det må da alle forstå er “et veldig bra tiltak”.

I Nordlys kan vi lese at fra og med høsten kan familier med døtre på Finnsnes barneskole ikle sine barn dette frigjørende plagget. Et plagg som signaliserer at jentungen er fra en muslimsk familie, er ei ærverdig muslimsk jente og altså ikke slik som ikke-muslimske jenter er. Den muslimske jenta er nemlig ikke som de andre tøytene på Finnsnes!

Kjære godtfolk i nord, våkn opp! Ikke la en forvirret rektor “løse” en av sine utfordringer i møte med intolerant “religion” med å bit for bit gi fra oss en del av friheten, samtidig med at muslimske småjenter fortsatt skal nektes å ta fullverdig del i frihetsverdiene. Man møter ikke intoleranse med toleranse.

Rektor Espen Hay ved Finnsnes barneskole sliter med at muslimske elever har (ugyldig) fravær ved skolens svømmeundervisning. Heller enn å ta tak i det ugyldige fraværet og de konsekvenser som det innebærer, så løser rektor Hay utfordringen ved å gi etter for muslimske særkrav. Løsningen er for øvrig kommet på bordet via, simsalabim, dialog!

Det heter at “forslaget er et resultat av skole-hjem samarbeid med fokus på dialog mellom ansatte og foresatte på skolen”. Videre heter det at “representanter fra flyktningetjenesten og tolker var også tilstede på et møte som ble holdt i juni.”

Fra Nordlys
– Dersom de ønsker å la døtrene bruke burkini, kjøpt for egne penger, er det i orden, men de skal ha svømmeopplæring som og sammen med alle andre, sier Espen Hay, rektor ved Finnsnes barneskole.
Hay tror nok dette er et svært så konkret krav. Alle skal delta! For han fortsetter:

– Overfor foresatte har vi understreket at religion ikke gir fritak for å delta på svømmeopplæring. Det er viktig for oss at ingen elever blir fratatt mulighetene som alle andre har, sier Hay.

At religion ikke skal kvalifisere for fritak fra undervisning er bra, men når religionen i seg selv diskvalifiserer barn til å få ta del i grunnleggende rettighter, som kjønnslikestilling, så har åpenbart den samme rektoren oversett noe viktig. Det er nemlig ikke slik at religion trumfer alt, det er det integrering, i betydningen mulighet for fullverdig deltakelse i samfunnet, som bør gjøre. Det er også en rektors ansvar.

– Opplæringsloven stiller krav til hva du skal lære på skolen. Fag eller aktiviteter kan ikke velges vekk av verken elever eller foreldre, ikke engang meg som rektor. På samme linje som du ikke kan la være å gjøre matematikk fordi du ikke liker det, skal du delta i svømmeundervisningen.

Click here to read the complete article