De blåblå tar inn 37 milliarder kroner i bompenger på fire år

– Frp vil fortsatt kjempe for lavere bompenger, mens Ap åpenbart gleder seg over at de får skattlegge bilistene hardere, sier Ketil Solvik-Olsen.

Under valgkampen i 2013 sa Frp’s Bård Hoksrud at han kunne «garantere at det blir bompengefritt over hele landet om jeg blir samferdselsminister».

Det løftet har Hoksrud, som var statssekretær i samferdselsdepartementet fra 2013 til 2015, seinere innrømmet at han ikke har kunnet holde. Mens de rødgrønne styrte betalte norske bilister årlig mellom 5,2 mrd kr (2004) og 9,2 mrd kr (2013) i bompenger. Summene er ikke redusert etter regjeringsskiftet i 2013.

Arbeiderpartiet har stilt følgende budsjettspørsmål til regjeringen:

«Hvor mye vil totalt ha blitt krevd inn i bompenger fra regjeringen tiltrådte og til og med det siste budsjettet i denne perioden?»


VALGKAMP 2013: Frp´s Bård Hoksrud stilte ultimatum til Høyre om at Frp må få gjennomslag for å fjerne bompengebruken i regjering. – Han ble nok litt ivrig, kommenterte partikollega Ketil Solvik-Olsen. Video: DBTV

Drøyt 18 mrd kr

Finansdepartementet skriver i sitt svar til Arbeiderpartiet at det i 2014 ble krevd inn 9,20 milliarder kroner i bompenger, et tall som økte til 9,58 milliarder kroner i 2015.

Finansdepartementet har ikke regnskapstallene klare for 2016, men hadde bevilget 100 millioner kroner i bompengekutt.

Dersom regjeringen ender opp med å kutte med 100 mill kroner sammenliknet med 2015-nivået, vil det bety at det innkreves 9,48 milliarder kroner i bompenger i 2016.

Samlet 37 mrd kr

I 2017 har regjeringen budsjettert med et kutt på om lag 500 mill i reduserte bompengetakster utenom storbyene.

Click here to read the complete article