Den SKJULTE STORPOLITISKE AGENDA bak flyktningekrisen – og hvorfor dette bør lede til et nytt LANDSSVIKOPPGJØR!

DET SOM FOREGÅR ER PLANLAGT STORPOLITISK VOLDTEKT AV FOLK OG NASJONER – STENG GRENSENE NÅ!

Denne artikkelen leverer seriøst alvorlige, presise og usminkede sannheter om flyktningekrisen og agendaen bak.  Å ignorere innholdet i denne artikkelen er å gjøre seg selv medansvarlig for opprettelsen av et globalt slavesamfunn uten sidestykke i menneskets histore.

(Artikkelen er LANG, under løpende oppdatering, inneholder ganske mye grafikk og er derfor delt opp i flere undersider for at den ikke skal bli for tung å laste ned for folk med treg internetforbindelse.Navigasjonsknapper for hver side finner du i bunnen.)

Artikkelen baserer seg på, gjengir og siterer, en rekke høyt skarpsindige uttalelser, intervju, artikler og foredrag av geopolitiske analytikere, journalister, samfunnsvitere, historikere og andre særdeles oppegående medmennesker. Det er en lang artikkel, men ønsker du å vite hva som foregår i verden, og vite hvilke enorme destruktive konsekvenser, og hvilken trussel denne utviklingen vil utgjøre for oss alle, for nasjonen Norge, landets suverenitet, selvråderett og kulturelle homogenitet, og for det lille som er igjen av det norske folks frihetsidealer, så er det ingen vei utenom – du må lese!

Å tilegne seg og forstå artikkelens innhold er alfa og omega for å kunne forstå hva våre egne folkesvikende rikspolitikere egentlig bedriver på «tinget», og er alfa og omega for å kunne bidra til å få stoppet denne utviklingen.

Det dreier seg om renspikket globalistisk voldtekt av folk og nasjoner, og våre egne rikspolitikere har bidratt, og bidrar fortløpende til å dekke bordet for dette monstrøse overgrepet!

Saken er klar: Representanter for Norges ledelse som kjenner til – støtter og bidrar til – den agenda vi her skal omtale, disse individer kvalifiserer uten tvil til å bli stillet for riksrett anklaget etter landssvikparagrafen! Når vi så vet at de samme folkesvikende rikspolitikere på forhånd har uthulet og kastrert mekanismene for å kunne reise riksrettessak, selvfølgelig for å beskytte seg selv mot det landssvik og folkesvik de etterfølgende skulle begå (1994 og hver dag deretter) –hvis negative konsekvenser eskalerer på steroider akkurat nå – så har FOLKET ingen annen mulighet enn å reise en FOLKETS DOMSTOL for å håndtere denne saken (mer om dette i avslutnigen av artikkelen)

Første punkt i folkets handlingsplan må være å stenge grensene nå.  Flyktningene er i hovedsak ikke flyktninger, det er i hovedsak DESTABILISERINGSSTYRKER som importeres med overlegg i suverene europeiske nasjoner, under dekke av nødhjelp og humanisme, i samsvar med den storpolitiske nedbrytingsagenda vi skal belyse og bevise i denne artikkelen. Selvfølgelig inneholder flyktningestrømmen også REELLE flyktninger, og disse bør selvsagt hjelpes, men det er ikke disse denne artikkelen handler om.

Artikkelen handler hovedsakelig om den psykopate maktelites politiske spill, militære og psykologiske krigføring mot disse flyktninger og mot menneskeheten, hvor millioner av menneskers lidelser ikke spiller noen som helst rolle for denne gjengen, annet enn at de bevisst skaper og bruker lidelse som middel for å komme i mål med sine syke agendaer.

Hvis man, etter å ha sett nedenforstående video, enda ikke forstår at det som nå skjer er en MAKTELITESTYRT INVASJON AV DESTABILISERINGSSTYRKER,….så behøver en heller ikke å lese resten av artikkelen.

Click here to read the complete article