Derfor er arabisk i ferd med å bli Sveriges nest største språk

Finsk må se seg forbigått av arabisk i Sverige. – Selvsagt øker arabisk på grunn av innvandringen, sier språkforsker.

Arabisk er i ferd med å gå forbi finsk som Sveriges nest største morsmål, skal vi tro den språkforskeren Michael Parkvall ved Stockholms universitet. Årsaken er den store flyktningstrømmen til landet og at Sveriges finskspråklige befolkning blir stadig eldre.

Hele 163.000 personer søkte om asyl i Sverige i fjor.

– Selvsagt øker arabisk på grunn av innvandringen. De finsktalende, og andre senere, kom hit som arbeidsinnvandrere på sent 1960- og tidlig 1970-tall, og det innebærer jo at de er blitt gamle, sier Parkvall til TV 2.

– Selvsagt har en del ført det finske språket videre til sine svenskfødte barn, men ettersom ikke alle gjør det, dør flere finsktalende enn det fødes, legger han til.

I Sverige er studien blant annet blitt omtalt av Sveriges Radio.

– Historisk milepæl

I sin studie har Parkvall tatt utgangspunkt i tall fra 2012. Da hadde 200.000 mennesker finsk som morsmål, mens 155.000 hadde arabisk som sitt språk. Deretter har han tatt for seg annen statistikk fra myndighetene, og sammenlignet de svenske tallene med andre land.

Påpeker du andres skrivefeil? Det kan si noe om personligheten din

– Det som muligens er interessant er at finsk har vært det nest største språket så lenge Sverige har eksistert. Uansett om du mener det er 500 eller 1000 år, så har alltid finsk vært på andreplass. I den forstand er det en historisk milepæl, sier Parkvall.

– Til slutt er det verdt å huske at det ikke finnes noen definisjon av hva som er «to språk» og «to dialekter av samme språk». Hvis man vil, så kan man fortsatt hevde at arabisk ikke et ett språk, men flere. Da ser det finske språket ut til å fortsatt være størst.

Det er viktig å legge merke til at forskeren har kartlagt morsmål, og ikke hvor mange som kan snakke ett visst språk.

Ingen norsk statistikk

Reaksjonene på studien har vært mange, og den er blitt omtalt av blant annet den amerikanske storavisen Washington Post.

Han presiserer at konklusjonen ikke er basert på offisielle tall, men er et anslag. Ifølge forskeren finnes det nemlig ingen offisiell språkstatistikk i Sverige (eller i Norge), i motsetning til de fleste andre land.

Click here to read the complete article