Det norske demokratiet kan bli knust i valget i 2017

Dersom Arbeiderpartiet blir et godkjent muslimsk parti i 2017, vil AP få tilgang til ca 200 000 nye
muslimske velger, og da har AP og SV rent flertall alene. Da vil islamiserings prosessen begynne å demontere demokratiet bit for bit.
I tillegg til dette er målsetningen at ca 100 000 muslimske kvinner skal føde 10 til 12 barn hver, i løpet av de neste 18 årene.
Det betyr at de norske barna som blir født i dag, ikke rekker å bli 18 år og få stemmerett, før islam kan ha tatt full kontroll og fjernet muligheten for det norske folk til å endre politikken ved stemme seddel og frie valg.

Hva vil disse barna da si om sinne fedre, som har solgt deres frihet til et fremmed folk med en ond og undertrykkende religion.

For at dette ikke skal skje, må utøvelsen av religionen islam forbys ved lov nå, og tre i kraft fra 1. januar 2017.

Dersom dette ikke skjer, kan dette bli en katastrofe for Norge, som kan utløse borgerkrig og blod.

Det norske folk må nå våkne opp fra sin naive søvn, før det blir for sent.

Click here to read the complete article