Dømt for voldtektsforsøk, utvist fra Norge, får sosialhjelp og bolig av Nav

En mann fra Midt-Østen, dømt for voldtektsforsøk, utvist og uten fast bolig i Norge, mottar nå sosialhjelp og bostøtte fra Nav.

Årsak: Regjeringens forlengede arm, Fylkesmannen i Telemark, grep inn og konkluderte med at mannen har «rett til økonomisk stønad og midlertidig botilbud».

Dømt i Sverige

Mannen har ifølge et brev fra fylkesmannen ikke råd til å forlate Norge.

Mannen kom til Norge som ensling mindreårig asylsøker i 2007. I 2010 flyttet han til Sverige. Der ble han dømt for et voldtektsforsøk på en kvinne.

– Det er riktig at han ble dømt for forsøk på voldtekt i Sverige. Han har hele tiden hevdet seg uskyldig dømt. Etter at straffen var sonet kom han tilbake til Norge, sier hans advokat Bjørn Nærum til VG.

Etter å ha sonet ferdig dommen, ble han utvist fra Schengen – i praksis de fleste land i Europa, også Norge.

Mat i ti dager

Likevel reiste han etter soning tilbake til Norge, hvor han fortsatt bor.

Ifølge Telemarksavisa fikk mannen av Nav i fjor innvilget nødhjelp til mat i ti dager. Senere på året søkte han om sosialstøtte.

Men Nav avslo søknaden. Da klaget mannen til Fylkesmannen.
Mannen har ikke fast bolig i Norge, har ikke rett til å bo på asylmottak og sov ifølge Fylkesmannen sporadisk hos bekjente og ute.

Men etter at han fikk medhold i klagen, gir nå Nav han penger til bolig og mat.

– Etter at Nav omgjorde vedtaket har han blitt innlosjert på et hospits og kostnaden har blitt dekket av Nav, sier Nærum.

Kommunen må gi sosialhjelp

For selv om han er ulovlig i Norge, har han ifølge norsk lov rett på sosialhjelp, opplyser Merethe Solstad, underdirektør hos Fylkesmannen i Telemark.

– Hvis man ikke har mulighet til selv å skaffe penger til mat og bopel, så skal kommunen stille opp med sosialhjelp. Støtten består av det helt nødvendige av mat og tak over hodet, sier Solstad til VG.

Fylkesmannens lovtolkning kan nå få vidtrekkende konsekvenser.

– Vi oppfatter omgjøringen fra Fylkesmannen som å gjelde alle med ulovlig opphold i Norge uavhengig av hvor de kommer fra, sier Per Stokstad, leder i Nav Skien, til VG.

– Ikke holdbart

Ifølge arbeidspolitisk talsmann i Høyre, Torbjørn Røe Isaken, betyr det i klartekst:

– At det er fritt frem for hvem som helst med ulovlig opphold i Norge å få penger fra Nav – felleskassen. Det sier seg selv at det ikke er holdbart, sier Røe Isaksen til VG.

Ifølge Telemarksavisa kan det ta opptil fire måneder før mannen blir sendt ut av landet.

– Vi har nå kommet i den sinnssvake situasjonen at vi har blitt hele verdens sosialkontor, sier Robert Eriksson, arbeidspolitisk talsmann i Frp til VG.

Krever svar fra Huitfeldt

Nå krever både Høyre og Frp svar fra arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) om det virkelig er slik at utlendinger som er ulovlig i Norge har rett på sosialstøtte.

– Slik kan det ikke være. Derfor må Huitfeldt endre regelverket. Det må være et helt klart utgangspunkt at alle som er ulovlig i Norge ikke skal kunne få komme på Nav å få penger. Det går bare ikke, sier Røe Isaksen.

Arbeidsdepartementet kunne i går kveld ikke kommentere saken.
Kommunikasjonsdirektør Nina Kraugerud Ertzaas sier Huitfeldt trolig vil svare på saken i løpet av dagen.

Click here to read the complete article