Dramatisk innstramning i Sverige: – Vi klarer rett og slett ikke mer

Innfører ID-kontroll på alle tog, busser og båter som skal til Sverige. Vil ned på minimumsnivå i EU. Tyskland og Danmark er varslet.

NB. Denne saken er fra 2015, men fikk ny spredning på sosiale medier i 2016.

Sverige kaster kortene og varsler en kraftig omlegging av innvandringspolitikken. Landet klarer ikke ta imot det store antallet asylsøkere som kommer til landet.

Ett av tiltakene er radikalt og vil ha betydelige ringvirkninger: Innføringen av ID-kontroll på tog og busser med kurs for Sverige. Dette kan i praksis bety at folk som kommer fra land utenfor EU/EØS og som ikke kan vise gyldig pass, nektes å stige om bord på tog og busser som skal til Sverige. Det er slik kontrollen nå fungerer på ferger som skal til Sverige.

Sverige har informert danske og tyske myndigheter om det som nå presenteres.

Löfven: – Det smerter

Tonen var alvorlig og ordvalget dramatisk da statsminister Stefan Löfven og regjeringspartneren Miljöpartiets talskvinne Åsa Romson møtte pressen kl 15 tirsdag.

— Det smerter meg å si at vi ikke klarer å ta imot på samme nivå som i dag. Viktige samfunnsfunksjoner klarer ikke presset. Nå må flere mennesker i stedet søke asyl i andre EU-land, sa statsminister Stefan Löfven.

Bare de siste to månedene har 80.000 personer søkt asyl i Sverige.

— Vi har rett og slett ikke mulighet til å gjøre mer, vi trenger et pusterom, sa Löfven. Han innfører unntaksbestemmelser som skal gjelde i tre år.

Begynte å gråte

Sverige vil fortsatt anerkjenne asylinstituttet, men nå legge seg på et minimumsnivå i forhold til det internasjonale konvensjoner og EU-retten krever.

Så langt i år er 142.000 asylsøkere kommet til Sverige. Av dem er drøyt 30.000 enslige mindreårige.

Tallene er voldsomme sammenlignet med situasjonen i Norge, hvor vi har knappe 30.000 asylsøkere så langt i år, blant dem ca. 4000 er mindreårige.

– Vi er svært urolige over de rapporter som kommer fra offentlige tjenester rundt om i landet, sier Åsa Romson. Hun sa at tiltakene vil sende «sjokkbølger» gjennom både Sverige og Europa.

Romson begynte å gråte da hun ble spurt om hvordan innstramningene blir tatt imot i partiet, som lenge har stått for en svært liberal innvandringspolitikk.

Hun ga uttrykk for at man ikke lenger har noe valg, Sverige klarer ikke mer.

ID-kontroll på tog og buss

Regjeringen innfører ID-kontroll på alle kollektive transportmidler som har kurs mot Sverige. Dette er allerede innført på ferger, nå legger man til busser og tog.

Da slike kontroller ble innført på ferger mellom Sverige og Tyskland for to uker siden, falt antallet asylsøkere radikalt.

Fra én dag til en annen ble 12 av 14 overnattingssaler i tyske Rostock stengt – asylsøkerne forsvant fra byen for å søke seg til Sverige via landeveien. Nyheten om at grensekontroll er innført i Sverige, har også fått endel til å søke asyl i Tyskland i stedet.

ID-kontroller på buss og tog kan ventes å få radikal effekt.

For folk fra land utenfor Schengen-området vil slike kontroller bety at de må vise pass. Det er det mange av dem som ikke har.

Særlig blant de enslige mindreårige fra Afghanistan og Irak er det få som viser gyldige dokumenter, sier svenske saksbehandlere til Aftenposten.

Click here to read the complete article