Dystre tall for de siste åtte årene:

Tolv personer drept av menn som skulle ut av Norge

Det er et problem at personer som ikke har lovlig opphold i praksis kan oppholde seg der de vil, sier justisminister Anundsen.

Siden 2003 har ni menn enten fått avslag på sin asylsøknad eller blitt utvist fra landet før de begikk drap. Det viser en oversikt VG har laget.

Det siste eksempelet så vi denne uken: 55-åringen som drepte to personer med kniv i Oslo onsdag morgen har flere ganger blitt utvist fra Norge, kunne VG melde torsdag.

Blant annet ble han domfelt to ganger for narkotikaforbrytelser på 1990-tallet, og ble utvist i fem år i 1997. Han brøt vedtaket og ble uttransportert i 2002, og har senere hatt flere ulike søknader inne til behandling. I 2011 ble han varslet om et endelig vedtak og ble bedt om å forlate landet igjen innen 10. november. I 2014 ble det fattet et nytt utvisningsvedtak, og i Folkeregisteret ble han oppført som utvandret.

Onsdag reiste han på en skjebnesvanger tur fra Manglerud til Tøyen i Oslo.

Ni saker siden 2003

Listen VG har utarbeidet er basert på omtalte drapssaker, og er ikke nødvendigvis komplett:

• Kongsvinger 2003: En kurdisk asylsøker fra Irak ble siktet og etterlyst etter at Cathrine Halvorsen ble funnet drept i hennes leilighet på Kongsvinger. DNA knytter ham til åstedet, og politiet regnet saken som oppklart. Kurderen hadde nylig fått avslag på asylsøknaden sin, og hadde også forsvunnet fra asylmottaket kort tid før drapet.

• Bodø 2005: En 32 år gammel mann fra Algerie drepte Mary Ann Hansen med kniv mens hun holdt deres felles sønn på armen. 32-åringen hadde fått endelig avslag på asylsøknaden sin i 2003, og forsvant fra asylmottaket.

• Oslo 2006: En 37-åring fra Algerie drepte legen Stein Sjaastad på hans kontor i Oslo sentrum. Retten kom frem til at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket. 37-åringen hadde fått avslag på asylsøknader i Tyskland og Norge, og hadde en ankesak til behandling ved UNE.

• Orkanger 2012: En 42 år gammel mann fra Marokko tok livet av samboeren Hege Opøien før han satte fyr på huset deres i Orkanger. Mannen ble utvist fra Norge i 2004 etter endelig avslag på asylsøknaden, og vedtaket ble stadfestet i 2011.

• Bergen 2012: En afghansk asylsøker knivdrepte en somalisk mann på et asylmottak i Bergen. Afghaneren hadde fått endelig avslag på sin søknad året før.

Click here to read the complete article