Egyptiska forskare: 40 miljoner muslimer lever på socialbidrag i väst

80 % av de 50 miljoner muslimerna i väst lever på bidrag, de vägrar att arbeta säger experten på islam och muslimer den egyptiske forskaren Ali Abd al-Aal på Mayadeen TV i Libanon. Programmet diskuterar muslimernas brist på att bidra till de västerländska samhällen som de bor i och dess sociala system. Även den höga brottsligheten, den höga andelen muslimska välfärdsbedrägerier och muslimernas ekonomiska brott tas upp.

Muslimerna kommer som flyktingar eller illegala invandrare och bryter ned rikedomen i väst i sådan utsträckning att det är ett hot mot säkerheten och finansiella stabiliteten i väst.

Välfärdsstandarden i EU är baserat på inkomstnivån för arbetstagare och levnadskostnaderna i EU. Välfärdssystemen är inte avsedda som utländskt bistånd eller för massinvandring till Europa, men välfärden är en magnet som drar till sig tiotals miljoner med nya icke-europeiska invandrare till Europa.

Om det krävs ett lägsta belopp för att leva i Europa på 120 000 per år och 40 miljoner muslimer lever på socialbidrag, så här kostnaden svindlande 5 200 miljarder kronor årligen endast för de muslimska invandrarna. Detta belopp kan dubblas om vi räknar med alla andra icke-europeiska invandrare som lever på socialbidrag och lägger till kostnaden för brottslighet och sociala problem massinvandringen som orsakar.

De flesta inser att detta inte fungerar i längden men nästan ingen har en plan för hur man ska stoppa fortsatt massinvandring eller vad man ska göra med dem som redan är här.

Click here to read the complete article