Einar (67) slipper å få ny strømmåler

Han er en av 600 som så langt har bedt om fritak.

Så langt har 600 nordmenn reservert seg mot å få installert ny strømmåler.

Einar Flydal (67) er en av dem.

Flydal ønsker seg slett ikke flere trådløse apparater i hjemmet, og har fjernet de han hadde fra før.

Den trådløse ruteren er borte. Nå er det kabler i veggene. Mobilen bruker han knapt lenger. I stedet har han skaffet seg fasttelefon igjen.

– Jeg har søkt og fått fritak fra såkalt smartmåler. Den inneholder WiFi-enhet og mobilenhet som i praksis sender langt mer enn én gang i timen døgnet rundt, sier Flydal til Dinside.

Det er ikke personvernproblematikken han er mest opptatt av. Han mener at radiokommunikasjon av denne typen kan gi store helseplager både på kort og lang sikt.

– Jeg ser at mange i IKT-bransjen får slike plager etterhvert. Selv har jeg nå blitt ganske så var på elektriske felt.

Alternativ forskning fra utlandet

Einar Flydal er samfunnsviter med mastergrad i telekomstrategi og teknologiledelse. Han har vært lektor i telematikk ved NTNU og var i mange år ansatt i Telenor med forskning, strategi og forretningsutvikling som arbeidsfelt.

Som pensjonist bruker han via sin blogg mye tid på det han ser som problematiske sider med den trådløse teknologien rundt oss.

Statens Strålevern slår entydig fast at det ikke er noen helsefare forbundet med de nye målerne («strålinga er kortvarig og svak, og ikkje helsefarleg»).

Flydal slår på sin side i bordet med rapporter fra utlandet som etter hans oppfatning viser noe helt annet.

Han hevder at Strålevernets grenseverdier er for høye, og at målemetodene ikke fanger opp det som virkelig er skadelig ved strålingen.

Click here to read the complete article