Er det rart folk mister tilliten til både myndigheter og asylinstituttet?

Den beryktede, uroplagede “Jungelen” i Calais skal rives i dag, og norske medier benevner leieren og innbyggerne konsekvent som “flyktningeleir” og “flyktninger”. I realiteten snakker vi om hovedsakelig unge menn – hvorav mange i den perioden de har oppholdt seg i leieren har utvist betydelig voldspotensiale – som har “flyktet” gjennom halve verden og Europa fordi de personlig vil til Storbritannia. Da snakker vi ikke om flyktninger lenger; vi snakker om en massiv, ulovlig innvandring. Franske myndigheter akter likevel å spre innvandrerne til andre steder i landet, mens Storbritannia har sagt seg villige til å ta i mot “flyktningbarn” (EMA). Bilder av de nyankomne barna har imidlertid vakt harme, og det er ikke helt uten grunn. Likevel valgte britiske interesseorganisasjoner for asylsøkere først å svare med å lyve, for deretter å gjerde inn mottakssentrene, tilsynelatende for å hindre innsyn og fotografering. Er det rart folk blir skeptiske?

Siden 2013 har mellom 2000 og 2500 innvandrere – hvilket utgjør 3 prosent av den samlede befolkningen i Calais – oppholdt seg i byens havneområde mens de ventet på en mulighet til å ta seg over den engelske kanal. De dreier seg hovedsakelig om unge menn fra Afghanistan, Somalia og Eritrea og Sudan. De fleste har reist fra Nord-Afrika til Europa, vanligvis gjennom Italia.

I 2014 varslet lokalpolitiet om at situasjonen var i ferd med å bli uhåndterlig. Politiet var blant annet strukket til bristepunktet på grunn av de konstante slagsmålene i leieren som går under navnet Jungelen. De forlangte skarp ammunisjon i stedet for gummikuler for å forsvare seg selv mot innvandrergruppene som ifølge politiet ble mer og mer voldelige.

– Politiet kan ikke lenger ivareta sin egen sikkerhet, langt mindre Calais`, satalsmann for fagforbundet, Gilles Debove.

Antallet og påfølgende kriminalitet har siden økt raskt. I 2014 viste tall fra politiet at antall arresterte illegale innvandrere hadde mer enn doblet seg fra 3.129 første halvår i 2013, til 7.414 i samme periode i 2014, og masseslagsmål mellom rivaliserende etniske grupper om de beste stedene å storme englandsferjer eller snike seg ombord på lastebiler var blitt dagligdags.

Desperat flyktningkrise i fransk havneby, skrev VGs Silje Borchgrevink Fjeldstad sentimentalt i august 2015. – Hva flykter de fra i fredelige Frankrike? Den dårlige kaffen?, spurte en noe mer realitetsorientert britisk kommentator.

Siden har det bare blitt verre. I 2015 økte antallet til 5.000 og bare ved Eurotunnelen avverget politiet hver natt rundt 2.000 forsøk på ulovlig grensekryssing. I følge det britiske innenriksdepartementet ble det registrert 39.000 forsøk på å ta seg ulovlig over den engelske kanalen mellom april 2014 og april i 2015, over dobbelt så mange (18.000) som i samme periode 2013/2014. Selskapet som driver Eurotunnelen opplyste at de hadde avverget hele 37.000 forsøk fra januar til april. Arbeidsforholdene for ansatte i området ble etterhvert utålelige for ansatte i området og streikende franske havnearbeidere førte til forsinkelser i trafikken, hvilket ga de ulovlige innvandrerne større muligheter til å ta seg inn i Storbritannia. En fransk politimann som patruljerte motorveien ved Eurotunnelen sa til Daily Mail: – Vi er fullstendig overveldet. Det blir bare verre og verre. Alt vi kan gjøre ved kanaltunnelen er å plukke dem [de ulovlige innvandrerne] opp og sette dem av et par hundre meter unna. Vi kan ikke låse dem inn.

I tillegg til de menneskelige kostnadene, er de økonomiske kostnadene store. Det britiske transportforbundet anslo at problemene i Calais koster landets fraktindustri 750 000 pund (9,5 millioner kroner) hver dag. Flere i bransjen advarte om at de store tapene kunne føre til økte matpriser i Storbritannia. Selskapet som driver Eurotunnelen kaller mennesketrafikken «systematiske invasjonsforsøk» og uttalte at de hadde brukt mer enn 113 millioner pund (1,44 milliarder NOK) på sikkerhet siden de ulovlige innvandrerne dukket opp i området. De skal også ha varslet gjentatte ganger om at problemet var i ferd med å eksplodere.

I dag er det anslått at 6.486 personer oppholder seg i leieren. Tålmodigheten med det selvskapte problemet har derimot tatt slutt, og i morgentimene har det vært voldsomme sammenstøt mellom politiet og de ulovlige innvandrerne – samt noen britiske organisasjoner på ytre venstre fløy, som har oppfordret til voldelig motstand – før leieren skal rives.

Bildene fra sammenstøtene bringer tankene hen på en krigssone, men er altså fra en vanlig fransk havneby.

Og vi snakker stadig ikke om flyktninger. Disse mennene – for det er hovedsakelig menn – befinner seg allerede i det fredelige Frankrike, men der vil de ikke være. De vil ikke være i det like fredelige Italia heller.

And dozens of young men yesterday made last-ditch attempts to get to the UK on board lorries as riot officers violently repelled their efforts. Niebullah, 19, from Kunduz, Afghanistan, said he had travelled too far to give up on his dream of reaching the UK.

‘It was very difficult to get to Calais,’ he said. ‘I went through many countries and I am so close to England now, why would I give up?

Click here to read the complete article