Erna Solberg er bekymret for kristnes motstand mot islam

En utfordring i dag er de som i kristendommens navn uttrykker seg veldig rasistisk mot muslimer, sier statsminister Erna Solberg til avisen Dagen 2. juni.

Under et møte i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) stilte Dagen spørsmål om hvilke trusler statsministeren ser mot fortsatt fredelig sameksistens mellom religionene i Norge.

Erna Solberg svarte da at hun er kritisk til nordmenn som på sosiale medier nører opp under muslimfrykt – gjerne med kristne verdier som grunnlag for argumentasjonen:

Nå vet jeg ikke hvor kristne eller religiøst aktive de som uttrykker seg er, men du ser en veldig sterk sosiale medier-bit om at du skal verne om kristne verdier og kaste ut folk. Men jeg tror ikke nødvendigvis dette er organiserte kristne.

Statsministeren gir ifølge Dagen STL æren for at vi har et godt klima mellom de ulike religiøse samfunnene i Norge.

Denne uken feirer rådet 20 år, og tirsdag kveld var lederne invitert til statens representasjonsbolig i Oslo for å markere jubileet.

Ifølge Dagen var stemningen harmonisk og høytidelig da alt fra kristne og human-etikere til muslimer og sikher nippet til hvitvin eller eplemost og spiste kanapeer, og Erna Solberg sa til de frammøtte:

I rådet snakker man med hverandre ansikt til ansikt, i stedet for å snakke om hverandre. Det nyter det norske samfunnet godt av i dag.

Ikke ett ord om de beløpene staten bruker for å holde situasjonen under kontroll, eller at regjeringen har lagt fram en handlingsplan mot antisemittisme hvor utgangspunktet er at muslimer gjør det vanskelig for jøder å bo i landet:

Jeg tror vi har litt mindre religionskonflikt enn man kan oppleve i en del andre europeiske land, der du ser at det i innvandringsmiljø kan være større grad av konflikt for eksempel mellom shia og sunni, og mellom muslimer og jøder.

Hun mener at samarbeidsrådet bidrar til å skape dialog og læring mellom de ulike trossamfunnene til å takle utfordringer seg i mellom.

På spørsmål om det er rett og slett er samarbeidsrådets fortjeneste at vi har få religionskonflikter, svarer hun:

Jeg tror det bidrar å ha en arena du kan snakke sammen på og ta opp utfordringer.

Og på spørsmål om hva som skal til for at vi kan opprettholde god religionsdialog i Norge, svarte hun:

At det er ansvarlige ledere i trossamfunnene, som tar opp det som er reelle utfordringer. Det må ikke bare bli noe du gjør for syns skyld. Det dreier seg for eksempel om at ikke Midtøsten-konflikten skal flyttes til Norge og forholdet mellom jøder og muslimer.

Det er en naivitet av surrealistiske dimensjoner. Men det skal bli verre, for i følge Solberg er det blant annet samarbeidsrådets fortjeneste at terroristers religiøse fiendebilder ikke har fått slå seg ned i Norge:

Når man er i dialog og snakker sammen, betyr det at man ansvarliggjør ledere, og at færre ledere bidrar til å oppfordre til fiendebilder. Du hører veldig sjelden religiøse ledere i Norge oppildne mot andre religioner, noe du opplever i andre land. Dette rådet skaper prosesser som gjør at man blir ansvarliggjort nedover i de ulike typer religiøse samfunn.

Og dialog er selvfølgelig avgjørende:

Det er viktig at unge er med i den dialogen. Særlig når det gjelder ekstremisme er det viktigere med dialog blant unge enn blant voksne. Ungdom må treffe annen ungdom. Nettopp derfor har vi prosjekt for hvordan jobbe mot ekstremisme i ulike ungdomsmiljø, også religiøse.

I sin hilsen til tros- og livssynssamfunnene takket statsministeren også for innsatsen for å integrere innvandrere og asylsøkere, motvirke ekstremisme og radikalisering av trosfeller.

Click here to read the complete article