Få etniske nordmenn dømt for voldtekt

Menn med minoritetsbakgrunn står bak ni av ti voldtekter i stavangerregionen de siste tre årene. – Overraskende, mener politiet.

En gjennomgang NRK har foretatt av voldtektsdommer fra Stavanger tingrett de siste tre årene, viser at ni av ti menn som er dømt for voldtekt har ikke-norsk bakgrunn.

– Overrasket

Svært mange av voldtektene har utspring i Stavanger sentrum, hvor unge og til dels svært berusede kvinner er blitt voldtatt på vei hjem, på nachspiel, hos en bekjent eller på fest. Totalt 20 personer er dømt for voldtekt i Stavanger tingrett de siste tre årene, og kun tre av dem er etnisk norske.

Tallet overrasker politiet i Stavanger.

– Når det er snakk om det totale antall voldtektsdommer, ville jeg trodd at det skulle være flere etnisk norske som ble dømt, sier etterforskningsleder Kristian Johansen ved Stavanger politistasjon.

– Ikke tilfeldig

Helge Bjørnestad, Stavanger tinghus 05.02.2009
Sorenskriver Helge Bjørnestad mener det er viktig å analysere voldtektssaker. (Arkivfoto)

FOTO: WENCHE LAMO HADLAND / NRK

NRK har gjennomgått samtlige dommer fra Stavanger tingrett hvor voldtektsparagraf 192 i straffeloven er brukt. Fra 2009 til 2011 ble det avsagt 18 dommer, med totalt 22 tiltalte. Bare to personer ble frifunnet, en etnisk norsk mann og en afrikaner.

Blant de 20 dømte er tre etnisk norske, en polakk, ti afrikanere og fem asiater.

Sorenskriver Helge Bjørnestad ved Stavanger tingrett er ikke like overrasket over tallene.

– Jeg tror ikke dette er en tilfeldig opphopning. Det stemmer dessverre med vårt inntrykk, sier han.

– Viktig å diskutere årsak

Halvparten av de dømte i voldtektssaker i Stavanger de siste tre årene har afrikansk opprinnelse. Bjørnestad mener det er viktig at tallene blir kjent, og årsaken diskutert.

– En analyse av hvem gjerningsmennene er, kan være helt avgjørende i mange sammenhenger. Det å påpeke og diskutere dette gjør at man kan bruke virkemidler som gir effekter. Når du skal velge virkemidler, må du vite hvem gjerningsmannen er, sier Bjørnestad.

Click here to read the complete article