Farlig stråling fra nye automatiske strømmålere

Leserbrev av Ivar Molstad, Nittedal.

Nedenstående innlegg er et utdrag fra blogger Einar Flydal, som i mange år har gjort funderinger og undersøkelser om stråling i det moderne samfunn. Dette burde være en tankevekker for alle, ikke minst myndighetene i dette landet.

Flydal skriver: «Smartmålerne» installeres nå i tusentall i Norge. Men en «smartmåler» er dumt å ha i huset.  At folk blir syke av dem er meget godt dokumentert. Det tar bare så meningsløst lang tid før forståelsen av skadevirkningene trenger inn i næringen, i forvaltningen og inn i helsesektoren.

«Smartmålere» (AMS – Automatisk MålerSystem) sender trådløst på måter vi vet er skadelige, og folk blir syke av dem: Kloden rundt rapporteres det nå om folk som blir syke eller føler ubehag etter at «smartmålere» ble installert. Det fins en god del anekdotisk stoff og YouTube-videoer som forskere kan trekke på skulderen av, men også enkelte forskningsresultater som rapporterer en rekke nye plager – søvnløshet, hodepine, tinnitus, utmattethet, vansker med å tenke, dysestesi (unormale følelser i huden) og omtåkethet (Lamech 2014).

Etter installasjonen blir det også langt flere som oppfatter seg som el-overfølsomme (Conrad 2013). Dette burde ikke forbause, for mange fagfolk visste på forhånd at disse og mange andre helseskader var å forvente, fordi man lenge har sett at biosystemer ikke tåler slik stråling.

Målerne sender mirobølget, kraftig modulert stråling i form av «partikkel-skurer». Slike skurer inneholder lavfrekvent stråling i tillegg.

WHOs kreftinstitutt IARC har klassifisert begge disse frekvensområdene som mulig kreftfremkallende (klasse 2B) (IARC 2002, IARC 2011), og mange forskere mener de burde klassifiseres strengere. Også Europarådet (2011) har kommet med sine sterke advarsler og oppfordret til rask reduksjon av slik eksponering i stedet for en økning, som vi nå får. Innføring av «smartmålere» er altså et stort skritt i feil retning. Forståelsen av hvorfor mange blir syke, blir stadig bedre, og både fagfolk og lekfolk er forbannet og fortvilet over situasjonen. For med «smartmålerne» er vi i lovs form pålagt å bli eksponert for økt helserisiko. Også om natta når cellene reparerer dagens DNA-skader.

Både vårt embetsverk og våre politikere fra EU-nivå og nedover har åpenbart sviktet: man har falt for noen enkle visjoner om hvordan samfunnet skulle bli grønnere av å innføre teknologier som skulle lage et effektivt konkurransemarked i den monopolistiske strømsektoren ved å «legge et lag av Internett på toppen».

Click here to read the complete article