Feil å droppe julegudstjenesten

I 1000 år har kristendommen satt preg på Norge. Den har vært en sentral del av vår historie, våre tradisjoner og framveksten av det moderne Norge.

Det har åpenbart vært på godt og vondt, men uten kristendommen, uten kirken som samlingssted og midtpunkt i by og grend hadde Norge sett annerledes ut. Dette er en vesentlig del av vår historie. En vesentlig del av vår identitet. Dette forandrer seg ikke selv om stadig flere velger andre rammer rundt sitt trosliv. Selv om mange ikke tror på Bibelens budskap og mange tror på helt andre guder enn den som er beskrevet i den gamle boken. Historien bør ikke omskrives for å tilpasses samtiden.

Jeg har respekt for at det skal være anledning for foreldre å holde ungene sine borte fra en julegudstjeneste, om de mener det er riktig. Men jeg har ikke respekt for at man, i skolesammenheng, skal droppe dette tilbudet i frykt for å støte noen.

Det er ingen tvil om at det ligger et underliggende press fra enkelte muslimske miljøer om å tone ned alt som har med kristendom å gjøre. Kanskje er det egentlig mer selvpålagt press der overivrige nordmenn er så redd for å gjøre noe som kan støte nye landsmenn, at de foregriper innbilte ønsker.

Det er uansett feil å forandre på dette. Det er heller ikke riktig at kristendommen er fjernet fra grunnloven. At Norge nå er uten en spesiell tilknytning til kristendommen. Det står spesifikt i Norges grunnlov §2 at «Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv» Grunnloven spesifiserer også at den skal sikre demokrati, rettsstat og menneskerettigheter. Julen er en høytid som preger hele landet. Ja, det preger langt på vei hele verden. Selv i land som Japan og Sør-Korea der man ikke har kristendom som en del av sin historie pyntes det julegater og man markerer disse dagene i desember.

I vårt land og i vår kultur er julen den mest markante og synlige høytiden. Den preger alle og alt. At våre unger skal lære og få innblikk i hvorfor julen egentlig feires, hva som er grunnlaget for dette, er opplagt viktig og riktig. At en slik julegudstjeneste ikke skal ha påtrengende forkynnende form er også en selvfølge. Men det har kirken i all hovedsak skjønt selv. Den skremmende forkynnelsen er ikke en del av kirkens julebudskap. Men at ungene bør få dette tilbudet er kanskje enda viktigere enn før. For en av forutsetningene for å både være åpen og respektfullt ovenfor andres tradisjoner og tro er det å bli trygg og ha innsikt i egne verdier og tradisjoner. Det bør også være av interesse for folk fra andre kulturer å se hva som er en sentral del av tradisjonen i landet de er kommet for å leve.

Click here to read the complete article