Flyktninger har rett på sosialbidrag for å dra på ferie til hjemlandet

Tusenvis av flyktninger bosatt i Sverige drar hvert år på ferie til hjemlandene sine. Flere reagerer på hvordan såkalte flyktninger som søker beskyttelse i Sverige, kan dra til sine egne hjemland på ferie. En dom i en svensk forvaltningsrett slår nå også fast at flyktninger som har kommet til Sverige kan ha krav på å få ferien til hjemlandet dekket av sosialbidrag.

Flyktninger kan ikke bare reise fritt på ferie til sine hjemland, uten at det påvirker oppholdstillatelsen deres i Sverige, men de kan nå også få ferien dekket av svenske sosialbidragspenger.

En 18 år gammel asylant i Sandviken i Sverige, som lever på etablerings- eller sosialbidrag, søkte om ekstra penger fra sosialen for å kunne dra på sommerferie til hjemlandet og hilse på familien.

I tillegg til å få dekket turen, ønsket også 18 åringen å få alle omkostninger ved turen betalt av sosialen. Individ- og familieomsorgsforvaltningen i Sandviken kommune sa derimot nei.

18-åringen klagde deretter avgjørelsen inn for forvaltningsretten. Der påpekte han at han hadde en kamerat i en annen kommune i Sverige, som også var asylant, og at han hadde fått en feriereise til hjemlandet betalt av sosialtjenesten i kommunen. 18-åringen hevdet videre at det ville være følelsesmessig viktig for han å få treffe sin familie.

Forvaltningsretten gikk med på 18-åringens krav og tvinger nå Sandviken kommune til å gjøre en ny vurdering av kravet. I følge forvaltningsretten er det ikke tillat å automatisk si nei til en søknad om sosialbidrag for en asylant som vil på ferie til sitt hjemland. Det gjelder også for omkostninger på mat og andre utgifter under ferien.

Forvaltningsretten påpeker i dommen at «mottakere av økonomisk bistand ikke er underlagt et reiseforbud». Retten mener også at det er praksis for å kunne gi sosialbidrag for en utenlandsreise om reisen kan fremme samhandling mellom foreldre og barn. Det er ikke klart om Sandviken kommune kommer til å overklage dommen eller om de vil finne et annet grunnlag for å kunne gi avslag på søknaden fra 18-åringen.

Click here to read the complete article