Folket har våknet og gjennomskuet mediene | Mazyar Keshvari

Tilgi dem ikke, for de vet hva de gjør.

Knut Olav Åmås føyer seg inn i rekken av dem som tar det svært tungt at noen våger å ta til motmæle mot en nokså ensidig mediedekning og ja, i noen tilfeller direkte falske nyheter. Han hevder at «Angrepene på mediene er en farlig undergraving av tilliten til samfunnsinstitusjonene». Ingen bør være unntatt kritikk i et demokratisk samfunn, aller minst mediene.

Ifølge fjorårets rapport fra Reuters institute, nylig gjengitt i Klassekampen, har bare 32 prosent av Norges befolkning tillit til journalister. Listen over saker der mediene fortjener et kritisk søkelys begynner etter hvert å bli svært lang og det er et klart mønster for hvordan de vinkler saker.

Behandlingen av Listhaug

Et ferskt eksempel er TV 2s kampanje for Mahad Mahamud, som var uriktig, usann og falsk. Den velintegrerte bioingeniøren fikk etter 17 år tilbakekalt sitt statsborgerskap. Det vekker naturlig nok mange reaksjoner.

TV 2 innledet sin nyhetssending med overskriften: «Offer for Listhaugs knallharde linje». Hva er så realiteten? Sylvi Listhaug hadde ikke flyttet et eneste komma i loven, ei heller foretatt seg noe som helst annet for å gripe inn i Mahmud-saken.

Statsborgerskapsloven, som førte til Mahamuds sak, ble fremmet av Bondevik-regjeringen i 2005. Loven ble vedtatt av et enstemmig storting.

Listhaug var beviselig hverken statsråd eller stortingsrepresentant i 2005. Hun har ikke hatt noe med behandlingen av denne lovparagrafen å gjøre.

Selve Mahad-saken startet etter hans eget utsagn sommeren 2014, igjen beviselig før Listhaug hadde blitt statsråd. Dessuten er det slik at hverken stortingsrepresentanter eller statsråder saksbehandler enkeltsaker, vedtak fattet av UDI og UNE er ikke politiske vedtak. UDI bekreftet selv 15. januar at vedtaket om tilbakekallelse av Mahads statsborgerskap var fattet før Listhaug var statsråd.

Click here to read the complete article