Forbereder norske muslimer på handling

Iran finansierer moskeer og sender imamer til Norge. Her forkynner de et hat mot Vesten. Målet er å forberede norske muslimer ideologisk på å utføre terrorhandlinger hvis det en dag blir gitt ordre om det, sier en kilde til NRK.

Det er ikke bare Saudi-Arabia som tilbyr penger for å bygge moskeer i Norge. I kampen om å vinne europeiske muslimers hjerter med en svært konservativ ytterliggående utgave av islam, finansierer også Iran moskeer og sender imamer hit. De norske muslimene skal med det forberedes på handling.

– Imamene her kommer fra Iran. De tolker Koranen for oss og lærer folk de religiøse reglene. De skal også veilede i sosiale situasjoner, sier Ali Reza Moaddeli.

Irans presteregime sender imamer

Han er styremedlem i Det Norske Imam Ali Senter i Oslo, en moské med rundt 200 medlemmer. Moskeen har tette bånd til det iranske prestestyret og tar flere ganger i året imot imamer som er valgt ut og sendt hit av Irans presteregime.

I en hybel i moskeen bor imamene mens de er i Norge. De tilhører misjonsorganisasjonen Ahl-ul Beyt, en shiamuslimsk institusjon med Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei som sin leder. Det var denne organisasjonen som i 2005 kjøpte moskeens lokaler på Tveita i Oslo.

NRK har tre kilder som forteller om de tette båndene mellom flere moskeer i Oslo og Iran, og om hvilket budskap som her formidles til norske muslimer. Ingen av kildene vil stå frem med navn, to av dem på grunn av frykt for egen sikkerhet, en på grunn av at vedkommende ikke vil ødelegge forholdet til det iranske regimet.

«Imam Ali Senter har imamer fra Iran som fremmer holdninger vi ikke ønsker i Norge. En imam i denne moskeen som jeg snakket med, fortalte at den iranske opposisjonen var sionistisk infisert. Han brukte som eksempel at når kvinner bestrider menns rett til å slå sine koner, var det jødisk infiltrasjon,» forteller en av kildene til NRK.

På hjemmesiden til Imam Ali Senter er det lenker til iranske sider med antisemittisk innhold.

Click here to read the complete article