Frp vil tillate pepperspray

Politiet kan ikke stoppe enhver voldtekt.

Et enstemmig landsstyre i Frp går inn for å tillate pepperspray. Politiet kan ikke stoppe enhver voldtekt, sier forslagsstilleren fra ungdomspartiet FpU.

Ett av argumentene er at pepperspray «er et av få midler som kan lamme en overgrepsperson, uavhengig av om brukeren er langt mindre fysisk kapabel», heter i forslaget, ifølge Stavanger Aftenblad.

Det var FpU-leder Atle Simonsen som la fram forslaget som ble vedtatt i helgen, og han synes timingen er god.

– Kvinnedagen er et godt tidspunkt for å ta et standpunkt for at jenter bør bli satt i bedre stand til å forsvare seg mot overgrepsmenn. Vi anerkjenner at det ikke alltid er like trygt overalt i samfunnet vårt, og at politiet ikke kan stoppe enhver voldtekt, sier Simonsen. Han mener bruk av pepperspray bør legaliseres og at apoteket kan være et passende utsalgssted.

– Det er bedre at jenter som føler seg utrygge i dag, kan få et selvforsvarsmiddel, i stedet for at folk skal bære kniv eller bli bøtelagt hvis de får tak i dette på ulovlig vis, sier Simonsen.

Click here to read the complete article