Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

Fylkesmannen i Telemark, Kari Nordheim-Larsen, har nå bestemt at skoler i fylket må følge islamske regler, også kalt sharia, for kjønnsdeling under den daglige undervisningen. Dette gjelder i særdeleshet fag som kroppsøving, hvor jenter og gutter må være adskilt.

Det var den 10. mars i år at Frieord.no først kunne fortelle om hvordan muslimske foreldre ønsket å separere gutter og jenter i svømmeundervisningen på skoler i Skien.

Fra Frieord.no:

Telemark Fylke har opplevd en stor økning i antallet muslimer som har bosatt seg fylket. Nå begynner kravene om tilpasning til religiøse lover å komme til de offentlige tjenestene i blant annet Skien.

Telemarksavisa kunne sist uke fortelle om hvordan skoler i Skien nå opplever en sterk pågang om å kjønnsdele undervisningen på skolene. Det har gått så langt at muslimske foreldre har nektet sine døtre å delta i svømmeopplæringen sammen med gutter.

Kravene er at undervisningen skal deles opp etter kjønn og at gutter og jenter må holdes avskilt. Det kreves også at det må ansettes kvinnelige lærere.

Oppvekstsjef i Skien Grete Gjelten oppfordrer skolene å ta kontakt med imamene i Skien for å finne en løsning.

Kommunalsjefen i i byen har derimot sendt brev til Fylkesmannen for å høre om det er innen lovverket å tilby undervisning som diskriminerer på bakgrunn av kjønn, religion eller etnisk bakgrunn.

Sendte brev til Fylkesmannen

Det hele endte dermed med at kommunalsjefen i Skien sendte brev til Fylkesmannen for å få et svar på hva man burde gjøre.

Nå har svaret kommet. Og det fastslo at muslimenes religiøse tro veier tyngre enn norske lover og at man nå må «tilrettelegge» for en kjønnsdelt undervisningshverdag for skoleelevene.

Click here to read the complete article