Grov voldtekt av gutt – ingen av de 5 afghanerne utvises

Drapstrusler med kniv, slag mot hodet, bitt i ryggen, og anal voldtekt i en time av en mindreårig gutt, som dertil ble filmet av gjerningsmennene selv, førte ikke til utvisning fra Sverige. Med tanke på hvor vanlig det er i Afghanistan å misbruke gutter seksuelt, er dette et uheldig signal å sende ut. Sverige har tatt imot svært mange unge afghanske menn de siste årene. Selvsagt dukker dette spørsmålet opp: Hvor mange andre gutter er og kommer til å bli voldtatt av unge afghanske asylsøkende menn – også i Norge?

Det voldelige overgrepet skjedde sent i oktober i fjor i Uppsala, og dommen falt like før nyttår. I tillegg til ovennevnte overgrep, truet gjerningsmennene offeret med å offentliggjøre filmen hvis han fortalte om overgrepene. Aktor ville ha de fem overgriperne, fire 17 åringer og en 16-åring, utvist til hjemlandet Afghanistan, men fikk ikke medhold ettersom Migrationsverket mener sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er forverret, i tillegg vektla retten overgripernes angivelige unge alder. Retur til hjemlandet ville «ramme» dem «svært hardt».

Merk så dette: En av overgriperne er over 18 år, i henhold til personnummeret, men ettersom han sier han er 17 år, så tar retten det til følge! Som 18-åring skulle han hatt seks års fengsel, pluss utvisning, mens dommen ble på ett år og tre måneder i lukket ungdomsanstalt.

«Guttelek»

Også offeret er afghaner. Nettopp dette gjør hendelsen særlig interessant. Voldtekt av guttebarn er nemlig svært utbredt i det kjønnsfascistiske, ekstrempatriarkalske Afghanistan. Bare i 2015 og 2016 har det blitt ført ni saker mot afghanere som har begått seksuelle overgrep mot gutter.

Helena Edlund, som har tjenestegjort som soldat i Afghanistan, forteller at nord i Afghanistan utsettes 87 prosent av gutter for seksuelle overgrep av menn, mens blant pashtunerne skal anslagsvis halvparten av mennene misbruke gutter seksuelt, såkalt «chai boys». Kravet til jenters jomfruelighet, og den ekstreme kjønnssegregasjonen i landet, ligger til grunn for at voksne menn benytter guttebarn til «sexlek». Dette er så utbredt at det betraktes generelt som en del av afghansk kultur.

Den gamle tradisjonen «bacha bazi», som handler om at prepubertale gutter kles ut som jenter og opptrer som dansere, er offisielt forbudt, men praktiseres fremdeles og er sosialt akseptert. Det er ikke uvanlig at guttene også misbrukes seksuelt. Hvordan dette foregår, kan man se i denne dokumentaren, The Dancing Boys of Afghanistan.  Typisk er det de mer velstående mennene som kjøper fattiges sønner.

Click here to read the complete article