Hjernevask og snik innføring i EU av Gro Harlem Brundtland & ledelsen i Arbeidspartiet

Dagens politikere inkludert media opptrer som om flyktningestrømmen til Norge er som et  stort og uventet sjokk. Sannheten er en helt annen.

Dette er planlagt som man kan lese av stortingsmelding nr. 74, skrevet av Gro Harlem Brundtland i 1979.

Sitat”:

Stortingsmeldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fler-etnisk samfunn. Det gis en detaljert plan for hvordan dette kan gjennomføres så smertefritt som overhodet mulig og kanskje mest skremmende; det gir en detaljert plan for hvordan barna skal læres opp gjennom omfattende «holdningskampanjer» i skoler, frivillige organisasjoner, idrettslag og fritidsklubber til å akseptere den totale omdannelsen av nasjonen Norge.

Som Gro Harlem Brundtland selv skriver i Stortingsmeldingen:

DE VOKSNE GENERASJONER ER ALT FOR FORDOMSFULLE, FRAMTIDEN LIGGER I BARNA OG MÅTEN VI KAN FORME DEM.

Gro Harlem Brundtland slår fast at misnøyen mot de innvandrerne som hadde kommet til Norge fram til 1979 skyldtes:

TIL DELS UVITENHET, FEILINFORMASJON OG MISFORSTÅELSER.

Videre legger hun grunnen for all framtidig statlig engasjement når det kommer til innføringen av det flerkulturelle samfunnet:

DET ER HELT KLART AT DE SENTRALE MYNDIGHETER HAR ET ANSVAR HER – FOR Å MOTVIRKE OG FOREBYGGE DISKRIMINERING OG RASISME I BEFOLKNINGEN. ET AV VIRKEMIDLENE ER KLAR, ENTYDIG OG SAKLIG INFORMASJON OG HOLDNINGSSKAPENDE VIRKSOMHET.

Click here to read the complete article