Høyre åpner for at Norge hjelper flyktningene Trump ikke vil ha

Høyre vil vurdere, mens Arbeiderpartiet er skeptiske til at Norge skal ta i mot flere kvoteflyktninger som følge av Trumps flyktning-stopp.

– Det kan være mange land som bør ta i mot disse flyktningene, og Norge er ett av dem. Vi må diskutere hvordan vi kan avhjelpe, og se på hvilke muligheter vi har for å ta i mot flere kvoteflyktninger som følge av den nye situasjonen i USA, sier Øyvind Halleraker (H).

Han er nestleder i utenrikskomiteen på Stortinget, og Høyres fremste utenrikspolitiker etter utenriksminister Børge Brende.

Fredag undertegnet Donald Trump en ny omstridt presidentordre, denne gangen om flyktninger.

Alle flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager, og syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid. Han innfører også et generelt reiseforbud i 90 dager for personer fra syv muslimske land.

Samtidig slo Trump fast at kun 50.000 flyktninger vil bli sluppet inn i USA i løpet av inneværende budsjettår. Til sammenligning opererte Barack Obama med en grense på 110.000 i året.

Arbeiderpartiet motvillig til norsk bidrag

I Politisk kvarter mandag diskuterte man den norske responsen på USAs nye politikk.

Aps Anniken Huitfeldt, som leder utenrikskomiteen på Stortinget, ville i motsetning til Høyres Halleraker ikke ta initiativ til at Norge skal ta i mot flere kvoteflyktninger:

– Jeg er nok i utgangspunktet urolig for at Europa skal følge opp dette med å si at vi står klare hvis USA ikke tar sine forpliktelser. Det tror jeg i verste fall kan forsterke hans motstand mot å ta i mot flyktninger.

– Du mener det vil bli verre i USA hvis Europa tar i mot flyktningene de ikke vil ha?

– Jeg vil advare mot at med en gang Trump starter en aggressiv retorikk, så skal vi bare godta at USA ikke trenger å gjøre den innsatsen for verdens flyktninger, og stå klare for å overta den jobben. Her må det legges press på flere land, for vi trenger at flere land tar ansvar for flyktninger slik Norge har gjort, sier Anniken Huitfeldt.

Click here to read the complete article