Hun er den eneste som tar innvandring på alvor

Alle debatter gjennom valgkampen har i år fokusert på hvordan ting har vært, men ingen snakker i særlig stor grad om hvordan vi skal løse de store utfordringene vi står overfor.

Valgkampen har i stor grad handlet om hvordan partiene skal kapre flest mulige stemmer, og de fleste partiene unnlater å fokusere på hvilke løsninger vi som nasjon trenger.

Debattene har i de fleste tilfeller fokusert bort fra hva dette valget egentlig det dreier seg om, hva som virkelig er de viktige utfordringene i vårt samfunn.  Det som er viktig og essensielt forsvinner i iveren av å sanke stemmesedler.

La oss snakke om det viktige, la oss snakke om utdanning, ytringsfrihet og likestilling.

La oss snakke om helse og omsorg, fordi det angår og vil angå oss alle. La oss snakke om arbeidsplasser og om å bidra til felleskapet heller enn å nyte velferd.

La oss snakke om radikalisering og integreringsarbeid.

La oss snakke om klasseskille og fattigdom.

La oss snakke om disse viktige spørsmål uten å bli sjikanert!

Sylvi Lyshaug har utfordret det patriarkalske samfunn, der kvinner blir undertrykket, hvor kjønnssegregering er utbredt og blasfemi blir straffet.

Jeg er en av dem som har kritisert Listhaug for hennes retorikk, og for den måten hun sier ting på, men samtidig erkjenner jeg at hun er den eneste i vår nåværende politiske historie som tar innvandrerspørsmålene på alvor.

Listhaug tenker nytt og tar utfordringene fra grasrota.

La oss se bort fra retorikken og se hva Listhaug har utrettet under den største flyktningkrisen Europa har gjennomgått.

Under mitt arbeide som frivillig under denne krisen har jeg opplevd og erfart omfattende problemer i forhold til ivaretakelse av asylsøkere og flyktninger, jeg har erfart omfattende voldsbruk i blant de ulike grupperingene i norske mottak, svært mye usikkerhet i forhold til fremtiden, fravær av hjelp fra de store frivillige organisasjonene. Jeg har erfart at unge, mindreårige flyktninger er blitt helt overlatt til seg selv, kun oppbevart og uten rett til fundamentale goder som f.eks språk- og arbeidsopplæring. Samfunns- og kulturundervisning har vært fullstendig fraværende.

På tross av store økonomiske og humanistiske utfordringer for landet vårt har den nåværende regjering etter min oppfatning holdt Norge på stødig kurs, og utvist en klok og bærekraftig politikk. Dette på tross av omfattende kritikk og sjikane.

Sylvi Listhaug er den eneste personen i norsk politikk som har turt å ta utfordringene på strak arm.

Listhaug har etter det jeg kan se gjort følgende;

  1. Innført kurs i norsk kultur- og samfunnsforståelse på 50 timer til alle asylsøkere fra dag èn.
  2. Igangsatt rettede integreringsmottak for å motivere asylanter med sannsynlighet for opphold å kunne integreres raskt.
  3. Forebygget vold i mottak og minsket uenighet og krangel mellom ulike nasjonaliteter.
  4. Gjort det enklere for asylanter å få arbeidstillatelse og komme seg i jobb, ved å etablere krav om arbeidspraksis for alle i introduksjonsprogrammet.

Hun har fått mye kritikk for sin retorikk, men ikke særlig mye kritikk for det hun har utrettet av positive tiltak for hele vårt samfunn.

Som innflytter til Norge og student fra 1990-tallet, har jeg erfart at Norge faktisk ikke er et lett land å bo i, Norge er rett og slett ikke paradis. Vi har alle utfordringer på ett eller annet vis. Alle må forholde seg til et tungt og omfattende byråkrati, alle må yte til felleskassen og for felleskapet. Alle må betale skatt.

Lediggang er roten til alt vondt, også til radikalisering!

Nå hører jeg noe nytt – vi vil ha et varmere Norge, ifølge Arbeiderpartiet. Hva i all verden er dette? Har Norge vært kaldt?

La oss ta en titt tilbake til 90- tallet – like etter den såkalte jappetiden. Der finner vi opphavet til fattigdom, klasseskille og en begynnende radikalisering. Ser vi tilbake oppdager vi at Norges befolkning var opptatt av å redde seg selv og få orden i økonomien sin. Politikerne på den tiden hadde ikke innvandrere som prioritert og innvandrere var følgelig heller ikke fokusert i politiske debatter.

I den tiden var det langt mere vanskelig for innvandrere å få jobb eller å komme i kontakt med den norske befolkningen. Innvandrerne fikk ikke jobb hvis de var motivert til å søke og de fikk heller ikke hjelp til å komme seg i jobb. Dermed endte de hos NAV, hvor NAV betalte ut ytelser uten å løse problemene som gradvis vokste fram.

Innvandrerne har ikke selv snakket mye om dette, og på grunn av likegyldighet hos politikerne ble dette til en vinn-vinn situasjon for dem. Omfattende ytelser og velferdsgoder – uten at det ble stillet noen krav til motytelsene.

Lediggang er roten til alt vondt, også til radikalisering!

Nå er tiden annerledes. Det blir satt klare og tydelige krav.

Det paradoksale er imidlertid at dersom man snakker om løsninger, setter tydelig krav og fokuserer på endring blir man hetset, sjikanert, utestengt, frosset ut, kaldt for rasist. Som Sylvi Listhaug har blitt, utallige ganger.

Nå er det opp til dere hvordan Norge skal se ut i fremtiden, for oss, våre barn og barnebarn.

Skal vi ha et nyte-samfunn eller et yte-samfunn?

Vil vi ha samfunn hvor ytringsfrihet og likestilling blir truet?

Hvor kvinner som ikke er vant å jobbe i opprinnelseslandet må begynne å jobbe: jobb er viktig i likestillingsprosess.

Vi vet å stille krav på arbeidsplassen og vi vet at tydelig kommunikasjon og klare og bestemte regler gir gode resultater på våre skoler.

Click here to read the complete article