Hvordan de vil skape egne islamske enklaver i Norge og Europa. Rystende beretning fra lederhold

Denne artikkelen handler om hvordan sikre anti-integrering, skape en stat i staten, fremme segregering og innføre «trojanske hester». Du kan eksempelvis invitere en predikant som Said Rageah til å undervise ungdom. Det hele er tvers gjennom rystende. For det skjer her og nå – uten å få verken medier eller politikeres oppmerksomhet.

Når du nå leser det følgende, ha med deg disse ordene fra professor Terje Tvedt, formidlet i 2011:

«Det norske samfunn generelt og norske intellektuelle i særdeleshet mangler forutsetning for å forstå alvoret i den utfordring fundamentalismen, og særlig den muslimske fundamentalismen, representerer i dagens verden. Det er grunn til å være pessimistisk for utviklingen hvis ikke intellektuelle og andre erkjenner at folk faktisk mener det de sier og gjør, også når de går inn for flerkoneri og steining eller avviser demokratiet og folkesuvereniteten som idé.»

Said Rageah har flere ganger vært i Norge og Sverige og holdt foredrag for muslimsk ungdom. Han er født i Somalia, men flyttet til Nord-Amerika på 80-tallet. Han er en av mange flittig brukte foredragsholdere fra Al Maghrib-instituttet, og blir på deres nettside presentert slik:

«Sheik Said Rageah bringer en helt ny ball til spillet i klasserommet. Hans glatte stil og avslappete væremåte gjør at du føler han er din «brotha from anotha motha». Med en munter og «down-to-earth»-væremåte, har Shaykh Said en forbløffende evne til å få kontakt med ungdom og motivere dem til handling når han gir dem råd om på ulike saker.

Sheik Said er født i Somalia, og flyttet senere til Nord-Amerika på slutten av 80-tallet. Han har en bachelor i islamske studier og en mastergrad i Sharia. Han har hatt flere posisjoner i løpet av årene, inkludert (men ikke begrenset til): Grunnleggeren av Hudamoskeen i Montreal og Ayamoskeen i Maryland, rådgiver for Muslim Youth magasin, og medlem i Aqsa Association.

Han er også grunnlegger av Muslim Magazine og Al Aqsa Association. Videre var hanmuslimsk kapellan på University of Calgary og Southern Alberta Institute of Technology (SAIT). Foreløpig fungerer han som imam ved Abu Hurairah moskeen i Toronto og formann for Journey of Faith Conference.»

Click here to read the complete article