I dag overlater regjeringen godkjenning av ny mat til EU

På et møte i EØS-komiteen i dag vil regjeringen overlate til EU å drive godkjenning av såkalt «ny» mat – alt fra mat med nanopartikler til hittil ukjente planteråstoffer. Stortinget blir ikke spurt.

Mat med nanopartikler. Rugbrød tilsatt phytosteroler. Ukjente planter og nøtter. Fosfolipider.

En flom av nye næringsstoffer som ikke har vært i bruk i Europa, er på vei inn på markedene og krever grundig behandling før de slippes løs på – eller stoppes fra å nå forbrukerne.

Nå forplikter regjeringen med helseminister Bent Høie (Høyre) i spissen seg til å gi EU styringen med godkjenning av såkalt «ny» mat – uten å ta forbehold om Stortingets godkjenning.

Det skjer i EØS-komiteen i dag, der Norge, Island og Liechtenstein avtaler hvilke nye EU-lover som skal overtas gjennom EØS-avtalen.

Flytter vedtak fra Mattilsynet

– Det er sjokkerende at regjeringen har tenkt å la dette gå gjennom uten en gang å legge det frem for Stortinget, sier Senterpartiets utenrikspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete til ABC Nyheter.

– Vi satte foten ned for denne EU-forordningen da vi satt i regjering. Å behandle dette uten noen diskusjon i Stortinget, betyr at vi flytter kompetanse til å vedta fra Mattilsynet til EU, uten politisk debatt, sier Navarsete.

Forordningen Norge har underlagt seg, innebærer blant annet «forenkling» av kontrollen med import fra land utenfor EU- og EØS-området.

Vi ville sagt det samme

Utenriksdepartementet har et annet syn på saken:

– Hvorfor lar ikke regjeringen Stortinget ta stilling til om denne EU-forordningen om mat skal innføres i Norge?

– Ut fra de «ny mat»-produktene som så langt er godkjent i EU, er det vurdert som lite sannsynlig at Norge skal ha avvikende synspunkter i de helsemessige vurderingene, svarer kommunikasjonsrådgiver Rune Bjåstad i Utenriksdepartementet.

– Det dreier seg her om et fagområde som anses å være lite kontroversielt. Dette i motsetning til for eksempel genmodifisert mat og fôr, som er et langt mer komplekst område, legger han til.

Click here to read the complete article