I Sverige koster migrasjonen mer enn hele forsvaret

Skulle koste 19,4 milliarder, kommer til å koste 50,4.

Den svenske regjeringen regnet i fjor høst ut at migrasjonen til Sverige i forbindelse med den pågående flyktningkrisen ville koste landet 19,4 milliarder kroner.

Nå melder SVT at summen er mer enn doblet, og at den totale kostanden vil bli minst 50,4 milliarder.

Til sammenligning er det to milliarder mer enn det svenske forsvaret koster og ti milliarder mer enn hele rettsvesenet og politiet til sammen.

En annen parallell som trekkes, er at det gis 26 milliarder kroner i barnebidrag i Sverige, migrasjonsregningen er altså nesten dobbelt så stor som dette.

Det er i forbindelse med den svenske regjeringens vårbudsjett at tallene kommer fram.

Click here to read the complete article