influensavaksine

174 millioner kroner i erstatning etter influensavaksine

Norsk pasientskadeerstatning har til nå utbetalt 174 millioner kroner til personer som har fått alvorlige bivirkninger etter svineinfluensavaksinasjon i 2009 og 2010.

Erstatningen er fordelt mellom 101 personer, melder TV 2.

Vi er oppe i 174 millioner korner i erstatning så langt, men vi tror ikke vi er ferdig. Vi tror vi kommer til å runde 200 millioner i år og det vil nok fortsatt gå tid før vi endelig kan si at vi har gjort opp disse sakene, sier Anne-Mette Gulaker, avdelingsdirektør i Norsk pasientskadeerstatning.

De 101 erstatningssakene er blant de totalt 570 henvendelsene som Norsk pasientskadeerstatning til nå har fått om svineinfluensavaksinen. 338 av sakene har fått avslag. 27 saker er blitt avvist eller henlagt. 104 saker er fortsatt under behandling. Gulaker utelukker ikke at flere av disse kan resultere i medhold og erstatning.

Pandemrix-vaksinen ble benyttet høsten 2009 og vinteren 2010. 2,2 millioner innbyggere i Norge fulgte myndighetenes råd om å vaksinere seg mot svineinfluensa. Blant dem var nesten 470.000 barn. 70 av barna har fått påvist narkolepsi etter vaksinasjonen. Narkolepsi reduserer livskvaliteten ved at man tidvis ufrivillig sovner når som helst og hvor som helst.