Irakere vil hjem fra Tyskland

Akkurat som i Finland har mange irakere som ankom Tyskland som asylsøkere oppdaget at gresset ikke var så grønt allikevel. Nå vil de hjem. Tyskland og Danmark har gjort det vanskeligere å få familiegjenforening, mottakene er sprengt og ventetiden er lang. Også er det naturligvis annen mat enn hva asylsøkerne er vant med. Treg wifi, for mye skog og andre årsaker som gjør at man heller vil flytte tilbake til den forfølgelsen, torturen og krigen som de hevdet å ha flyktet fra.

‘What I’ve seen in Europe is not what I dreamed about. It’s not what [the smugglers] told me it would be,’ Gazwan Abdulhasen Abdulla, a 37-year-old who had worked as a truck driver in Iraq, told the LA Times.

After paying a substantial sum to smugglers to travel to Europe, he is now returning to his wife and four children in Basra, along with 150 others on a one-way ticket to Iraq.

‘The food was terrible, so disgusting that not even animals should be fed it. They made us sleep in these cold, empty buildings and when someone said they were sick, they just ignored us.

‘You could feel it everywhere that Germans looked down at us like we were bums. I miss my family and can’t wait to get home.’

Nei, Europa-eventyret ble ikke helt som Abdullah var blitt forespeilet. Men han er i mindretall. Der hvor et par tusen vil hjem til Midtøsten så er det fremdeles hundre ganger så mange som vil avgårde for å søke lykken i Europa.

Click here to read the complete article