Islam: Hadia Tajik med en oppsiktsvekkende erkjennelse

NRK Debatten i går handlet om innvandring til Europa, islam og terror. Det uhyre interessante var at Aps Hadia Tajik vedgikk at «gjennomsnittsislam», som hun sa det, er en teologi «den gjengse» muslim følger, og denne teologien «aksepterer dødsstraff» og «støter ut homofile», nevnte hun som eksempler. Uttalelsene tar den politiske debatten et ærlig og viktig steg videre.

Hadia Tajik følte seg vel forpliktet til først å komme med floskler i NRK i går (ca 13 min. ut i sendingen) som at verdikonflikter vi ser utspille seg i Europa og Norge ikke er en «konflikt» mellom Vesten og islam. Den påstanden tror jeg ikke mange tror på lengre. Islam har vært i krig og konflikt med sine omgivelser i 1 400 år. Vi ser det hver eneste dag, enten det er en imam som Nehmat Ali Shah som hyller terrorist, eller eksempelvis en fredsæl kioskeier drepes fordi han ønsket kristne en god påske. En annen direkte feil fra Tajik var denne påstanden: – Akkurat nå flykter muslimer fra Syria, fra ondskapen til ISIL, og dette er muslimer som ønsker demokrati og menneskerettigheter. Som har kjempet for det der, og som vet mer om det og hva det koster å oppnå det enn vi. Dette er folk som er på vårt lag.

Nå har de siste målingene fra PEW-instituttet ikke tatt med Syria grunnet krigen der. Men å skulle mene at syrere skiller seg dramatisk ut i positiv forstand fra nabolandene hva gjelder verdisyn, tror jeg få vil våge å mene. Støtten til å ville leve i en stat styrt av sharia er formidabel høy, og det sier vel det meste om verdisyn, respekt for menneskerettigheter, kvinner og minoriteter.

pew_2015

Tajik la også til dette: – De aller fleste muslimer i Europa ønsker å være en del av et demokratisk samfunn, lever et alminnelig liv, deltar i arbeidslivet og betaler sin skatt, og lever sine liv som de fleste europeere lever de.

De aller fleste? Nå er det jo slått grundig fast – også i Norge – at den gruppen ikke-vestlige som iminst grad deltar i arbeidslivet, særlig kvinnene, men også mennene, har sin opprinnelse i den islamdominerte verden. Aktiv deltakelse i dugnadsarbeid, lokale idrettslag, hornmusikken og alt dette som vi kjenner som norsk/europeisk, er vel heller ikke så utbredt i disse gruppene. Jenter og kvinners frihet i det daglige livet, ikke minst retten til ikke å bli utsatt for overgrepspraksiser, har eksempelvis David Cameron forstått er langt fra en selvfølge. Men la dette ligge. Jeg anser slike utsagn for å være en pliktøvelse fra politisk hold – om enn øvelsen ikke er særlig fruktbar.

Click here to read the complete article