Islam har ingenting i Sverige att göra

Islam har aldrig funnits i Sverige. Det har inte heller funnits muslimer eller moskéer i Sverige. Sverige har varit svenskt i alla tider och den enda religion som haft betydelse för svenskarna de senaste tusen år är kristendomen. Vi har varit förskonade från allt som har med islam att göra.

Sverige har alltid varit de etniska svenskarnas land och ordet ”svensk” kan härledas till den folkstam vi tillhör. Svenskarna är ett folk med gemensamt ursprung och gemensam historia. När vårt land kristnades koloniserades vi inte av främmande folk utan behöll vår grundläggande nationella identitet. Det har vi gjort ända fram till våra dagar. Även om vi delar ursprung med våra nordiska grannar och ibland haft främmande styresmän så är vi nordbor och skandinaver folk med såväl gemensamma som egna identiteter.

Islams ursprung
Islam har sitt ursprung i en primitiv arabisk miljö, den är ett resultat av en efterbliven ökenkultur från Mecka. Religionen grundades omkring år 610 av Muhammed som enligt sägnen då fick sin första uppenbarelse från Gud. Vid den tiden var Muhammed ca 40 år gammal. Han började predika och såg sig själv som en profet, men han var en charlatan som utnyttjade sin omgivning för egna syften. De uppenbarelser han påstod sig få berodde mest på något sjukdomstillstånd eller på en förmåga att dupera. När han predikade lånade han inslag från andra religioner och vävde in dem i den egna förvirrade världsbilden. Predikningarna innehöll ofta påhitt och lögner av olika slag varvade med utstuderade falska eller inbillade uppenbarelser.

Det budskap han förmedlade till de okunniga araberna fick inte ifrågasättas på något sätt och om någon ändå inte delade hans tro så var det något fel på dem, det var inte något fel på Muhammed. Religionen formades efter Muhammeds egen och det arabiska samhällets primitiva syn på kvinnan, sexualiteten och förhållandet mellan könen. Män kunde ha ett dussin fruar och behandla dem som hundar eller boskap, äldre män kunde gifta sig med barn och inleda sexuella förhållanden med barnen när de fyllt nio år. Muhammed bestämde sedan att en man bara kunde ha fyra fruar, men själv hade han ett dussin. En av hans fruar, Aisha, var sex år då hon förlovade sig med Muhammed och när hon var nio år gifte de sig. Muhammeds egna böjelser blev en del av islam och är det än idag.

Muhammed fick uppenbarelser när det passade honom och hans syften. Hans adoptivson Zaid hade en fru men ville inte behålla henne, då fick Muhammed passande nog en uppenbarelse som sade att en svärfar får ta sin svärdotter till fru. Muhammed gifte sig sedan med henne.

Islam är en efterbliven religion
Muhammed accepterade också slaveri och tillät att man utnyttjade slavar sexuellt, vilket var vanligt förekommande i den arabiska kulturen. Muhammeds anhängare kom från de arabiska stammar som levt i öknen isolerade från varje form av civilisation. Medan kristendomen hade utvecklats relativt fredligt var islam redan från början en religion av våld, tortyr, våldtäkter, kvinnoförtryck, pedofili och massmord. Att ta livet av eller tortera människor som ”kränker” islam var en del av religionen redan från början. Den som ogillade Muhammed blev hotad till livet eller avrättad, något som muslimerna än idag önskar göra med alla som ifrågasätter denne så kallade profet och den bisarra religionen islam.

Efter konflikter med andra stammar flyttade Muhammed med sina anhängare till Medina år 622 och det var den händelsen som blev början på islams tideräkning. Religionen var vid den här tiden utbredd och dominerande bland araberna. Muhammed hade inte för avsikt att låta araberna välja bort islam utan de som inte ville underkasta sig religionen frivilligt hade att välja mellan avrättning eller underkastelse. Muhammed och hans anhängare ägnade åtta år i krig mot andra stammar och lyckades därefter erövra Mecca med hjälp av tiotusen krigare.

Muhammed hade också utvecklat en stark motvilja mot judarna för att de var kloka nog att inte tro på den galne profeten. Vid ett tillfälle fick flera hundra judar sina huvuden avhuggna och de som överlevde tvingades konvertera till islam. De döda judarnas egendom, inklusive fruar och barn, delade Muhammed ut till sina anhängare. Det var vid den här tiden som Muhammed svor att muslimerna skulle bekämpa och döda judar i all evighet. Judarna hade helt enkelt insett att Muhammed var en galning och Muhammed tålde inte kritik, de som ifrågasatte honom skulle dö.

Click here to read the complete article