Islam i Tyskland: – Vi makter ikke mer

Denne lekkasjen fra tysk etterretning burde vekke alarm: «Vi importerer islamsk ekstremisme, arabisk antisemittisme, andre folks nasjonale og etniske konflikter, så vel som en annerledes forståelse av samfunn og juss. Tyske sikkerhetsagenter klarer ikke å håndtere disse importerte sikkerhetsproblemene, og de påfølgende reaksjonene i den tyske befolkningen.» Samtidig antydes det at Angela Merkels velkommen-kultur handler om å opprettholde befolkningsstørrelsen. Tyskernes reproduksjon er for lav. Også derfor åpnet Merkel for Midtøsten, Afrika og Asia.

I 2016 passerte den muslimske befolkningen i Tyskland seks millioner, og er nå den neste største i EU etter Frankrike.

Lekket dokument

Et lekket dokument avdekker at Tyskland trenger 300 000 innvandrere årlig for å opprettholde befolkningsstørrelsen frem mot 2060. For å nå dette målet heter det at den tyske regjeringen ser på masseinnvandring – da typisk fra Afrika, Midtøsten og Asia – som løsning. De fleste av oss har sett på Merkels beryktede «velkommen» i 2015 som en angivelig human gest. Men var det også en kalkulert handling for å demme opp for befolkningsnedgang?

The report implies that Chancellor Angela Merkel’s decision to allow into the country some 1.5 million mostly Muslim migrants between 2015 and 2016 was not primarily a humanitarian gesture, but a calculated effort to stave off Germany’s demographic decline and to preserve the future viability of the German welfare state.

20 millioner muslimer

Dersom majoriteten av nyankomne de neste tiårene er fra den islamdominerte verden, kan den muslimske befolkningen i Tyskland passerer 20 millioner i 2060, altså rundt 25 prosent av befolkningen. I dette anslaget er det eksempelvis ikke tatt høyde for konverteringer til islam. I Storbritannia anslås det at 5 000 briter konverterer årlig. Fenomenet er økende i hele Vest-Europa.

Kritikere av Merkel peker på de omfattende samfunnsproblemene som følger i kjølvannet av den førte innvandringspolitikken:

Shariadomstoler, no-go-soner, barneekteskap, flerkoneri, æresrelatert vold, voldtekter, terrorangrep, krise i helsevesenet, økende kriminalitet, og stor etterspørsel etter våpen blant tyskerne. I tillegg til at innfødte utvandrer. Alt går med andre ord i den sekulære statens disfavør:

Mass migration is fast-tracking the rise of Islam in Germany, as evidenced by the proliferation of no-go zonesSharia courtspolygamychild marriages and honor violence. Mass migration has also been responsible for social chaos, including jihadist attacks, a migrant rape epidemic, a public health crisisrising crime and a rush by German citizens to purchase weapons for self-defense — and even to abandon Germany altogether.

Click here to read the complete article