Islam vokser raskere og raskere i Norge – nytt storsenter

Den Islamske Stiftelsen i Norge har kjøpt tomt sentralt i Drammen til en pris av 25 millioner kroner, hvor det skal oppføres en megamoskè. Ansvarlig er Det Islamske Kultursenteret i Drammen, som også har organisert SFO med overnatting i mange år uten at politikere har lettet på øyelokket.

Vi omtalte oppkjøpet av tomten i fjor i forbindelse med at norske islamske trossamfunn har investert til sammen en halv milliard kroner i eiendommer siden 2001. Den Islamske Stiftelsen i Norge er direkte koblet til Det Islamske Kultursenteret i Drammen, som også eier to andre eiendommer i byen, skriver Drammens Tidende (24. juni, betalingsmur).

Stiftelsen og trossamfunnet er drevet av personer med tyrkisk bakgrunn, kan man se hos Brønnøysundregisteret.

Den planlagte SFO-en skal tilby overnatting til barn og unge i blant annet helgene. Rektor ved en skole i Drammen fortalte ganske nylig om sin uro knyttet til at hans elever overnatter i en moské: «Vi er bekymret for en gruppe elever som sover på koranskole fem dager i uken.»

15 elever ved skolen har dannet en gjeng som skaper “utrygghet og dårlig læringsmiljø”. Flere av disse elevene er knyttet til koranskolen med internat, som ligger i byens største moské, som, ja, nettopp, tilhører det samme Det islamske kultursenteret i Drammen. Moskeens talsmann er Ap-politikeren Arif Erkök, som avviste hele problemstillingen. Ikke er det snakk om en koranskole, men en “ettermiddags-SFO”.

Barna kommer hit etter skolen, får mat og så får de leksehjelp. Så er det frivillig om noen vil ha religionsundervisning.

Det er nok ikke særlig troverdig. Rektoren og andre ansatte forteller om et elevmiljø som preges av «hemmelighold». De er bekymret for såkalt radikalisering av de unge. Derfor søkte de hjelp hos politibetjent og barnevernspedagog Stian Vatnedal som har ansvar for å forebygge utvikling av ekstremisme.

Nå skal det samme såkalte kultursenteret – hvis kommunene sier ja – reise en megamoské med tilhørende aktiviteter, et tilbud som jeg antar vil være så omfattende at man kan leve sine daglige liv fullt og helt i lokalene.

Regjeringen Solberg sitter passivt og ser på transformasjonen av landet vårt. Jeg blir ikke forundret om statsministeren selv stiller opp smilende med hjertelige ord på leppene når bygningsmassen eventuelt er etablert. Selv vet jeg ingenting om ideologien til dette kultursenteret. Men jeg fikk en interessant melding på Facebook i forrige uke fra en nabo av dagens moské der barn overnatter, noe som skal ha foregått i over et tiår. Naboen peker på en bruksendring av bygningen tilbake til 2002, der det fortelles om SFO og 22 sengeplasser. Bygningen ble formelt omgjort til «herberge». Det skal aldri ha blitt observert jenter ved «herberget». Det skal ha blitt observert utenlandske biler, som tyske, og det er mistanke om kriminelle forhold i butikk knyttet til moskeen (salg av smuglersigaretter med mer). Barna holdes i bygningen («innesperret», sies det) fra morgen til kveld i ferier og helger. Tyrkere i Drammen mener Brorskapet står bak. Etter min oppfatning kan det vel så gjerne være den religionspolitiske gruppen som står sterkest blant tyrkere i Europa,Milli Görüş.

Click here to read the complete article