Islamisering av tyske myndigheter

Kristne som har rømt fra Midtøsten til Europa, pleier gjerne å advare om at den islamistiske forfølgelsen de flyktet fra, også etterhvert vil komme hit for alvor hvis europeerne ikke passer seg.

I Tyskland er det velkjent at noen av dem får et gjensyn med islamismen i asylmottakene. Nå kan det se ut som om islamiseringen av myndighetene er godt i gang også.

Die Welt skriver 17. februar om en kristen familie som hadde flyktet av redsel for voldelige islamister i Irak, og søkt om asyl i Tyskland – idet de henvendte seg til et av den føderale migrasjons- og flyktningeetatens (BAMF) kontorer i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Statistikken og omstendighetene tatt i betraktning burde det ha vært en kurant sak. To tredjedeler av irakerne som søkte om asyl i Tyskland i januar, fikk opphold. Men familien ante uro da saksbehandleren deres var en kvinne med hijab. Skulle en muslimsk kvinne som med høy sannsynlighet selv er islamist, avgjøre om familien hadde rett til beskyttelse mot islamister?

Søknaden ble avvist, og familien, som mener seg urettferdig behandlet, kom siden i kontakt med Wolfgang Bosbach, som er asylpolitisk talsmann i regjeringspartiet CDU. Bosbach forstår familiens reaksjon:

Når disse kristne «må skildre forfølgelsen fremfor en kvinnelig muslim som går med hodetørkle, har jeg forståelse for at søkerne er engstelige for at søknaden muligens ikke kan bli fullstendig objektivt og fordomsfritt avgjort».

En slik flykt er ikke helt ubegrunnet, legger han til.

«Derfor er det uforståelig for meg at muslimer i migrasjons- og flyktningeetaten alene kan avgjøre om kristne som har flyktet fra radikale muslimer, skal avgjøre om de har rett til å bli i Tyskland eller ei.»

Hos etaten har man ingen problemer med at ansatte går i hijab, og spørsmålet anses kun som et forhold mellom partene i arbeidsforholdet. Bosbach mener at denne måten å se på saken er uforståelig.

Forståelig er det derimot i henhold til den multikulturelle ideologien, hvor alle religioner er like bra, og det ikke er noen grunn til å mistenke at muslimske tjenestepersoner er partiske.

Click here to read the complete article