Islamkritik förbjuds i ny FN-resolution

Nu ska det inte längre bli tillåtet att kritisera islam. Islamkritik ska nämligen betraktas som ett brott i ny FN-resolution.

I mars förra året kunde vi följa hur den islamistiska organisationen OIC arbetat för att göra kritik av islam förbjudet. Genom en icke-bindande FN-resolution i Human rights council förbjud de religionskritik i allmänhet och islamkritik i synnerhet. I mars i år kommer även en bindande FN-resolution som förväntas bli tvingande för alla medlemsländer och som begränsar yttrandefriheten för de som kritiserar islam.

OIC, varav många medlemsländer är diktaturer, menar att tanken med att förbjuda islamkritik är att att sprida ”tolerans” för muslimer. Att inte tillåtas kritisera islam innebär dock slutet på yttrandefriheten och slutet på de universella mänskliga rättigheterna, menar den internationella humanistorganisationen.

Inte heller Christopher Hitchens skräder orden: Don’t Say a Word – A U.N. resolution seeks to criminalize opinions that differ with the Islamic faith. Han sätter också ord på resolutionen i en tv-intervju:

Click here to read the complete article