Islamsk stiftelse kjøper eiendommer over hele landet for å etablere moskeer

Eiendommene finansieres med millioner av kroner fra utlandet, skriver Kapital.

Ifølge bladet strømmer det inn millioner av kroner fra utenlandske givere til den islamske Amanastiftelsen.

Stiftelsen som ble opprettet i 2014 har som mål å gi økonomisk støtte til lokale trossamfunn som ønsker å kjøpe eiendom for å etablere moskeer. 

Tall Kapital presenterer viser at det allerede i første driftsår ble overført 15,8 millioner.

Blant bygningene som allerede er kjøpt finner vi en eiendom i Alta til fire millioner, den gamle Handelsskolen i Larvik til 17 millioner, en eiendom i Nordahl Bruns gate i Drammen for 6 millioner og et lokale i Sandefjord for 4,2 millioner.

Dermed har stiftelsen handlet inn norske eiendommer for over 30 millioner.

Det er Det Islamske forbundet, med rundt 2.800 medlemmer og hovedsete i Rabita-moskeen i Oslo, som står bak stiftelsen.

Ifølge Kapital sluses pengene via en prosjektkonto i Det Islamske Forbundet som holdes utenom forbundets regnskaper. De som har bidratt med pengene er i hovedsak utenlandske givere. 

Det Islamske Forbundet ønsker på spørsmål fra Kapital ikke å svare på hvem disse giverne er.

Click here to read the complete article