Jeg også, som Listhaug, er bekymret for mine barn

Frode Hagen er familiefar, “omvendt høyremann” og ansatt hos flytoget. Innlegget hans til regjeringen er delt av flere hundre på Facebook.

Jeg også, som Listhaug, er bekymret for mine barn, men ikke på grunn av de stakkars menneskene som rømmer fra IS, Assad og et sønderbombet Syria.

Hadde jeg vært i samme situasjon hadde nok jeg også tatt med meg Tag Heuer klokka mi, min iPhone 6 plus, og alle andre verdisaker jeg har som jeg hadde kunnet bære. Jeg hadde rømt så raskt som mulig til det landet jeg hadde ansett som det med best fremtid for meg og min familie. Men det er ikke de som bekymrer meg.

Jeg er bekymret fordi vi har en regjering som ivrer etter å kvitte seg med jernbane, vannkraft, skog, og generelt alle statlige selskaper. Som ivrer etter å overføre alle inntekter fra disse selskapene til private, helst utenlandske lommer fremfor å bruke disse pengene på helsevesen, eldreomsorg, jernbane og andre samfunnsnyttige formål her hjemme.

Jeg er bekymret for TTIP og TISA som i praksis lar all makt som overføres forbli på internasjonale selskapers hender. For all fremtid. Jeg er bekymret for at denne regjeringen raserer demokratiet ved å inngå disse avtalene som gjør all privatisering irreversibel. Jeg er bekymret for at mine barn og barnebarn blir stående med lua i hånden uten rettigheter i arbeidslivet, uten mulighet for fast jobb og dermed uten muligheter for økonomisk trygghet. “Fast ansatt uten lønn utenfor oppdrag” i et vikarbyrå.

Click here to read the complete article