Jon Hustad: – Det er ingen integreringstiltak som hjelper

– For meg er det helt ukontroversielt å si at integreringen i Norge har feilet, sier journalist og debattant på Nettavisens integreringskonferanse.

HÅNDVERKEREN OSLO (Nettavisen): Under Nettavisens konferanse “Islam. Innvandring. Ytringsklima” holdt journalist, historiker og samfunnsdebattant Jon Hustad invitert.

Artikkelen oppdateres med kommentarer fra Sylo Taraku, som holdt innlegget: “Joda, det hjelper”.

Han holdt innlegget kalt “Ingen integreringstiltak hjelper” begynte han med å skryte av de mange pakistanerne som kom til Norge på 1970-tallet. De fleste kom som arbeidsinnvandrere, og fikk ingen norskopplæring.

– Alle var stort sett mellom 20-25 år. De hadde nesten en perfekt andel arbeidsdeltakelse på rundt 95-97 prosent. Det er skyhøyt over dagens nivå som er på litt over 50 prosent.

Hustad ga utviklingen av det norske velferdssystemet skylden for at arbeidsdeltakelsen har gått ned. Han peker på at velferdsordningene rett og slett er blitt for gode.

– Men pakistanerne er likevel ingen suksesshistorie. Velferdssystemet ble for bra.

– For meg er det helt ukontroversielt å si at integreringen har feilet. Det er ingen bevegelse i tallene å snakke om.

Hustad fortsatte med å begrunne dagens lave arbeidsdeltakelse blant innvandrere slik:

– Dem som kommer til Norge nå kommer inn i en økonomi uten den kompetansen som er nødvendig. Det er nesten helt umulig å få opp kompetansen for dem når de ikke heller ikke kan språket.

Click here to read the complete article