Kerry: – Flyktningstrøm truer Europa

Tilstrømningen av migranter og flyktninger utgjør en nærmest eksistensiell trussel mot Europa, hevder USAs utenriksminister John Kerry.

– USA forstår det nærmest eksistensielle preget som denne trusselen har, sa Kerry på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Utenriksministeren mener flyktningstrømmen utgjør en fare for europeisk politikk og samfunnsliv.

– Vi sier ikke at dette er deres problem, og ikke vårt.

USA skal nå bidra til den nye NATO-operasjonen i Middelhavet for å overvåke og kartlegge menneskesmuglere. Også på andre måter vil USA bidra for å «stanse denne flodbølgen», framholder Kerry.

Click here to read the complete article